Vastuullisuusverkosto

Vastuullisuuden ammattilaisten kohtaamispaikka

 

Osuustoiminnallisten yritysten oma vastuullisuusverkosto aloitti toimintansa kesällä 2020. Tavoitteena on koota yhteen vastuullisuuden ammattilaiset toimialoista riippumatta. Samankaltainen omistajaohjaus avaa vastuullisuuteen yhteisiä näkökulmia, joiden jakaminen antaa lisäarvoa mukanaolijoiden omaan kehitystyöhön.

Vastuullisuusverkosto on tarkoitettu vastuullisuusjohtajien ja -päälliköiden keskusteluforumiksi, jossa asioiden lähestymiskulma liittyy aina tavalla tai toisella osuustoimintaan.  Tavoitteena on tarjota mahdollisuus verkostoitua ja päivittää ammatillista osaamista sekä kiinnostavien alustajien että kollegoiden kanssa käytävien keskustelujen kautta. Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Vastuullisuusverkoston tammikuun 2021 kokouksessa keskusteltiin seuraavista asioista:

  • Yritysvastuun (lainsäädännöllinen) edunvalvonta ot-yrityksissä. Eli tehdäänkö itse vai käytetäänkö konsultteja. Kuka tekee lausunnot vai lausutaanko itse lähtökohtaisesti mitään ja minkä organisaatioiden (toimialojen edunvalvontajärjestöt yms.) kanssa keskustellaan tai koordinoidaan kantoja yritysvastuusääntelyyn? 
  • Ot-yrityksille tänä vuonna tärkeät yritysvastuuseen liittyvät hankkeet ja teemat. Tärkeiksi teemoiksi nousivat hiilineutraalius, ihmisoikeuskysymykset, vaikuttavuus ja sen mittaaminen sekä yleisesti raportoinnin ja viestinnän kehittäminen sekä henkilöstön osaaminen ja sitä kautta vastuullisuustyön arkipäiväistäminen.
  • Pellervon työn alla olevan vastuullisuusstrategia
  • Tiina Huvio kertoi kehitysyhteistyöjärjestö FFD:n toiminnasta ja heidän ilmastonmuutoksen sopeuttamisohjelmistaan yrityksille

Lisätietoa: Vastuullisuusasiantuntija Hanna Muukka, p. 040 176 9998 tai hanna.muukka@pellervo.fi