Miksi Osk Lean Master?

Työelämän murros, yhteiskunnan peruspalveluiden rakennemuutokset ja uudet teknologiat haastavat nyt kaikki yritysmuodot – ja tarjoavat samalla osuuskunnille isoja mahdollisuuksia. Osuustoiminta tuo ainutlaatuisia kilpailuetuja, joiden ydin on verkostomaisessa yhteistyössä.

Kilpailuetujen hyödyntäminen vaatii paitsi liiketoiminnan johtamisosaamista myös osuuskunnan jäsenvoiman ylläpitoa ja lisäämistä. Osuuskunta on hieno yritysmuoto yhdessä yrittämiseen, mutta myös osuuskunnan menestyminen edellyttää jatkuvaa uudistumista.

Uusi osuustoiminnan kehitysohjelma Osk Lean Master on tarkoitettu parantamaan osuuskunnan johtamista. Ohjelma suunnitellaan, rakennetaan ja toteutetaan yksilöllisesti, jokaisen mukaan tulevan osallistujan osuuskunnan tarpeista lähtien. Kehitysohjelma toteutetaan oppisopimuspohjaisena, joten se on kustannuksiltaan edullinen.

Kenelle Osk Lean Master?

Kehitysohjelma soveltuu jo toiminnassa olevien ja juuri aloittaneiden osuuskuntien johdolle ja avainhenkilöille, joilla on vastuu johtamisen ja toiminnan kehittämisestä. Ohjelmasta saa suurimman hyödyn, jos mukana on kaksi tai useampia henkilöitä samasta osuuskunnasta. Ohjelma soveltuu myös ammatinharjoittajille, jotka ovat perustamassa osuuskuntaa yhdessä.’

Mitä Osk Lean Master sisältää?

Osk Lean Master on tutkintotavoitteinen ohjelma, jonka painopiste on työssä oppimisessa. Ohjelma koostuu lähijaksomoduuleista, ennakko-, väli- ja jälkitehtävistä sekä työssä oppimisen tehtävistä, joiden tavoite on oivaltaa tarve kehittyä, konkretisoida kehittämisen kohteet ja oppia tekemään systemaattista kehittämistyötä omassa organisaatiossa.

Ohjelma on vaiheistettu ja sisältää seuraavat moduulit:

1. Perusta kehittämiseen – tarve parantaa osuuskunnan johtamista ja omaa suoritusta
2. Kehittämisen ajattelutapa ja menetelmät – millä työkaluilla osuuskuntaa johdetaan
3. Kehittämisen soveltaminen – opitun soveltaminen oman osuuskunnan johtamiseen
4. Kehittämisen tuloksellisuuden tarkistus – oppimiskokemusten arviointi yhdessä
5. Kehittämiskulttuurin jatkuva parantaminen – uutta kiehtovaa oppia joka päivä

Miten pääset mukaan?

Ilmoittautumalla Pellervo-Seuran yhteyshenkilölle. Oppisopimuspohjaiseen kehitysohjelmaan osallistuminen edellyttää aina osuuskunnan sijaintipaikkakunnan oppisopimusviranomaisen hyväksyntää. Kehitysohjelman vastuullisena järjestäjänä on Pellervo-Seuran yhteistyökumppani MIF ja toteutuskumppanina PI-johtamiskoulu.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: https://pellervo-lv.creamailer.fi/survey/8usur3tivsqbg

Milloin se alkaa?

Ensimmäinen Osk Lean Master alkaa 4.4.2018. Ohjelman aikataulu.

Lisätietoja 

jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi, 041 4666 026
matti.ketola@pellervo.fi, 040 832 1620
kari.huhtala@pellervo.fi, 040 846 6704