Etusivu YKICAToimenpiteet Suomessa Osuustoiminta Suomessa Linkit

ICA ja Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012
Vuotta suunnittelee käytännössä kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA (International Cooperative Alliance) yhteistyössä COPAC:n kanssa, jossa ICA on puheenjohtajana.


ICA julkaisee verkkosivuillaan tiedotetta, jossa seurataan osuustoimintavuoden kehittymistä ja tarjotaan tietoa jäsenille sekä kerrotaan, miten eri osuuskunnat aikovat juhlia vuotta.
Ylläoleva osuustoimintavuoden 2012 tunnus tiedotteessa uudistuu teemavuoden lähestyessä; t ässä vaiheessa tunnuksessa puhutaan vasta lähtölaskennasta.

ICA työskentelee läheisesti YK:n kanssa ja meneillään on virallisten verkkosivujen ja logon kehittäminen. ICA myös auttaa jäsenmaitaan kansallisten painopisteiden ja kansallisten valmistelevien toimikuntien nimeämisessä.

ICA ja YK suunnittelevat valmistelevia tapahtumia, strategiaa ja YK:n virallista vuoden aloitusta.

ICA:n toimintastrategiaa vuotta varten kehitellään ja tätä varten on perustettu työryhmä maaliskuussa 2010.

ICA järjestää myös materiaalia ja tukea jäsenilleen, jotka ovat alkaneet suunnitella tapahtumia kansallisella tai järjestötasolla.


ICA:n logo ja kotisivut »
Monet ICA:n jäsenet ovat jo päättäneet mihin asioihin aikovat vuoden aikana keskittyä, ja tätä tietoa tulisi nyt jakaa kaikkien kesken.

ICA:n hallitus päätti kokouksessaan Pekingissä syyskuussa 2010 pyrkiä yhteen tärkeään päämäärään: kasvattaa yleistä tietoisuutta ja osuuskuntien näkyvyyttä. Tämä nähtiin kaiken muun kehityksen pohjana, jotta voitaisiin muuttaa näkemyksiä ja toimintatapoja sekä saada kehitysrahoitusta.

ICA pyrkiikin kehittämään mahdollisimman yksinkertaisen viestin. Sen tarkoituksena on herättää kiinnostusta: saada yleisö haluamaan tietää lisää osuuskunnista.
Kampanjan ideana on viestittää, että osuustoiminta on arvopohjainen yritysmalli, joka ratkaisee ongelmia, joita tämän päivän maailma kohtaa.
Kaikki ICA:n jäsenet halutaan mukaan jakamaan tätä yhtä yksinkertaista viestiä.

ICA muistuttaa, että maailman 300 tärkeintä osuuskuntaa on vastuussa 1100 miljardin dollarin liikevaihdosta, joka on sama kuin maailman kymmenellä suurimmalla yrityksellä yhteensä.

Teemavuoden (IYC) tapahtumia ICA:n teemasivuilla »


COPAC ja Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 »

ILO ja Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 »

Järjestöjen nimilyhenteitä suomeksi »

KUVIA ICA:N YLEISKOKOUKSESTA OSLOSSA VUONNA 2003.

ICA:n pääsihteeri Ian McDonald.
Kuvat Sami Karhu

ICA:n puheenjohtaja Ivano Barberini.

Norjan kansainvälisen kehityksen
ministeri Hilde Frafjord Johnson.


Suomalaisedustajia ICA:n yleiskokouksessa. Oikealta Veijo Lehto, Kari Neilimo, Jukka Huiskonen, Anne Santamäki, Otto Mikkonen, Olavi Syrjänen ja Marcus H. Borgström.

Köyhyyden vähentämisestä Afrikassa alusti ICA:n läntisen Afrikan johtaja A.S.Kibora.

ICA:n aiempi puheenjohtaja Roberto Rodrigues Brasiliasta.