Etusivu YKICAToimenpiteet Suomessa Osuustoiminta Suomessa Linkit

Teemavuosi 2012 Suomessa

Suomessa Kansainvälisen osuustoimintavuoden aikana kohdistettiin erityinen huomio osuustoiminnalliseen opetukseen, tutkimukseen, nuorisoon ja kansainväliseen toimintaan, ja juhlavuoden teemat olivat mukana myös vastuullisuusviestinnässä.

Osuustoimintavuoden aikana järjestetyissä seminaareissa on oivallettu osuustoimintamallin tärkeys yhtenä tärkeänä yritysmuotona, osuuskuntamallin tarjoaminen ja esiintuonti yrittäjyyden ja opetuksen kehittämisessä sekä tutkimuksen alalla. Samaten nuorison aito ja aktiivinen kiinnostus osuustoimintaan on entisestään herännyt eri asteen oppilaitoksissa, mikä näkyy mm. oppilaitoksiin perustetuissa osuuskunnissa.

Oppilaitososuuskuntien käyttö oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen menetelmänä on lisääntynyt. Esimerkiksi Pirkanmaalle on viimeisen kolmen vuoden aikana perustettu 13 uutta oppilaitoksissa toimivaa osuuskuntaa. On myönteistä, että tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden mahdollisuudet on tunnistettu ja osuuskuntia perustetaan kasvavalla kiinnostuksella nyt myös toisen asteen oppilaitoksiin. Tulevaisuudessa tuleekin varmis-taa, että oppilaitososuuskuntien toimintaa ohjataan riittävästä sekä yrittäjyyden että tiimioppimisen näkökulmasta.

On merkittävää, että Kansainvälisen osuustoimintavuoden aikana Suomessa osuus-toiminnallista yrittäjyyttä edistämään saatiin kokonaan uusia tahoja ja organisaatioita - ei vain osuustoimintaliikkeen omaa väkeä. Mukaan lähti esimerkiksi yritysneuvonta-organisaatioita ja viranomaisia.

Kansainvälinen yhteistyö on niin ikään ollut varsin vilkasta; osuustoimintavuoden aikana kävi maassamme runsaasti ulkomaalaisia vieraita tutustumassa osuustoiminnallisen yritystoimintaan mm. SOK:ssa, Pellervo-Seurassa ja OP-Pohjolassa. Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet ulkomailla pidettyihin juhlavuoden tilaisuuksiin. Suomalaista osuustoimintamallia on esitelty mm. kansainvälisessä ”2012 International Summit of Cooperatives” -huippukonferenssissa Quebecissä ja juhlavuoden ”Cooperatives United” -päätapahtumassa Manchesterissa sekä Hampurissa, Roomassa ja Slovakiassa, ja Shimelles Tenaw piti avauspuheenvuoron ICA:n Afrikan alueorganisaation 10. alueelli-sessa kokouksessa Ruandan Kigalissa.

Yhtenä tärkeimpänä juhlavuoden asiana voidaan pitää Osuustoiminnan neuvottelukunnan päätöstä lahjoittaa varat Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteyteen perustettavaan osuustoimintaprofessuuriin. Professuurin haltijaksi on nimitetty KTT Iiro Jussila.

Yk:n Kansainvälisen Osuustoimintavuoden 2012 Suomen pääjuhla Finlandia-talossa,
ohjelma ja esitykset »

Kuva Tapani Lepistö

YK:n Kansainvälisen osuustoimtavuoden pääjuhlaa vietettiin 21.3.2012 Finlandia-talossa.
Kuvassa etualalla ICA:n puheenjohtaja Dame Pauline Green (vas.), Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja ja Osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Otto Mikkonen.