Etusivu YKICAToimenpiteet Suomessa Osuustoiminta Suomessa Linkit

YK ja Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012
Kaikki tuntevat vuonna 1945 perustetun YK:n eli Yhdistyneet Kansakunnat ja ovat tietoisia sen ponnisteluista maailman köyhyyden ja epätasa-arvon poistamiseksi. YK on myös lähes koko olemassaolonsa ajan huomioinut osuuskuntien merkityksen tässä taistelussa. Osuustoiminta on ollut yleiskokouksen asialistalla säännöllisesti. Sen merkitystä on tarkasteltu kehitysmaiden elinolojen parantamisen sekä yleisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen valossa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

YK on julkistanut Kansainvälisen Osuustoimintavuoden 2012 tunnuslauseen ja logot.
Tunnuslause on "Cooperative Enterprises build a better word" eli osuustoiminnalliset yritykset rakentavat parempaa maailmaa. Iskulauseesta ei ole vielä yhdessä sovittua suomenkielistä käännöstä.


Teemavuoden tunnus englanniksi.


IYC
Osuustoimintavuoden teemasivut YK:n verkkosivuilla »
Näiden kokousten pohjalta on tunnustettu, että
(a) osuuskunnat niiden monissa muodoissaan edistävät kaikkien ihmisten, mukaan lukien naisten, nuorten, vanhusten, vammaisten sekä alkuperäiskansojen täysivaltaista osallistumista taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen ja
(b) osuuskunnista on muodostumassa näiden asioiden merkittävimpiä edistäjiä sekä osallisia köyhyyden torjumisessa.

YK:n mukaan osuuskunnilla on tärkeä tehtävä kaikkien YK:n huippukokouksien jatkoseurannassa ja varsinkin niiden päätösten toimeenpanemisessa.

Vaikka osuuskunnat osallistuvat merkittävästi yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseen, on tämä jäänyt suurelta yleisöltä huomaamatta. 1990-luvulla YK heräsi tähän epäkohtaan ja julisti kansainvälisen osuustoimintapäivän, jota on juhlittu vuodesta 1995 lähtien aina heinäkuun ensimmäisenä lauantaina. ICA on viettänyt osuustoimintapäivää jo vuodesta 1923.

2000-luvun alussa näytti kuitenkin siltä, että jotain pitäisi vielä tehdä osuustoiminnan edistämiseksi.

Niinpä vuoden 2007 joulukuussa YK:n yleiskokous päätti pyytää pääsihteeriä ottamaan selvää jäsenvaltioiden ja muiden asianomaisten järjestöjen avulla olisiko kansainvälisen osuustoimintavuoden julistaminen toivottavaa ja hyödyllistä.

Pääsihteerin raportin mukaan, joka perustui jäsenvaltioille ja suurimmille osuustoiminnallisille järjestöille lähetettyyn kyselyyn, kansainvälisen osuustoimintavuoden julistaminen olisi erittäin toivottavaa.

Vuosi olisi raportin mukaan erittäin ajankohtainen meneillään olevan rahoitus – ja talouskriisin vuoksi, sillä juuri nyt on hyvä muistaa vaihtoehtoisten yritysmuotojen olemassaolon tärkeys.

Niinpä YK:n 65. täysistunnossa 18. joulukuuta 2009 julistettiin Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012.

Mitä pääsihteerin raportti ”Osuuskunnat osana yhteiskunnallista kehitystä” sisältää »