EtusivuOsuustoiminta Suomessa Yk:n teemavuosi 2012 Teemavuosi Suomessa Linkit


YK ja Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012

YK julisti joulukuun täysistunnossaan 2009 historian ensimmäisen kansainvälisen osuustoimintavuoden. Tämä oli ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa osuustoimintaa.

Kansainvälisen osuustoimintavuoden tarkoituksena oli:

a) edistää tietämystä osuustoiminnasta
b) rohkaista ihmisiä toimimaan osuuskunnissa
c) rohkaista hallituksia luomaan hyvä toimintaympäristö osuuskuntien muodostumiselle ja kasvulle

YK:n pääsihteerin Ban Ki-Moon tervehdys kansainvälisestä osuustoimintavuodesta.

YK ja osuustoiminta

Kaikki tuntevat vuonna 1945 perustetun YK:n eli Yhdistyneet Kansakunnat ja ovat tietoisia sen ponnisteluista maailman köyhyyden ja epätasa-arvon poistamiseksi. YK on myös lähes koko olemassaolonsa ajan huomioinut osuuskuntien merkityksen tässä taistelussa. Osuustoiminta on ollut yleiskokouksen asialistalla säännöllisesti. Sen merkitystä on tarkasteltu kehitysmaiden elinolojen parantamisen sekä yleisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen valossa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

YK:n kokousten pohjalta on tunnustettu, että

a) osuuskunnat niiden monissa muodoissaan edistävät kaikkien ihmisten, mukaan lukien naisten, nuorten, vanhusten, vammaisten sekä alkuperäiskansojen täysivaltaista osallistumista taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen ja

b) osuuskunnista on muodostumassa näiden asioiden merkittävimpiä edistäjiä sekä osallisia köyhyyden torjumisessa.