Etusivu tehtävä JulkaisutTutkimusJäsenet Säännöt

OSUUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNNAN TEHTÄVÄ
Osuustoiminnan neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia suomalaisten osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten yhteistyöelimenä. Vuonna 2001 käynnistynyt neuvottelukunta työskentelee osuustoiminnan keskustelufoorumina, kehittäjänä ja edunvalvojana. Neuvottelukunta vie läpi osuustoiminnallisten yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita.

Neuvottelukunnan työn painopisteessä on osuustoiminnan opetus ja tutkimus yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tätä varten neuvottelukunta on säännöllisesti yhteydessä yliopistoihin, korkeakouluihin ja tutkijoihin. Suomen Kulttuurirahaston SOK:n, OTK:n ja Pellervon rahastot myöntävät rahoitusta osuustoiminnan tutkimukseen. Pienimuotoisempaa rahoitusta myöntää Helsingin yliopiston osuustoiminnan tutkimuksen ja opetuksen rahasto, joka on avoin kaikkien yliopistojen opiskelijoille ja tutkijoille. Rahoituksessa on ollut mukana myös OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Hannes Gebhardin rahasto
.

YK:n kansaivälisen osuustoimintavuoden merkeissä Neuvottelukunta päätti joulukuussa 2012 osuustoiminnan lahjoitusprofessuurista Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Professuurin haltija on Iiro Jussila. Professuurin tarkoituksena on tuottaa uutta ja luotettavaa tietoa osuustoiminnallisesta liikkenjohtamisesta sekä osuustoiminnan hallinnon uudistamisesta ja kehittämisestä ajan tarpeiden mukaan.

PowerPoint-esitys Osuustoiminnan neuvottelukunnasta »

Osuustoiminnan neuvottelukunta kokouksessaan OP-Keskus osk:ssa 12.2.2010. Vasemmalta Markku Pohjola, Martti Selin, Erkki Moisander, Martti Asunta, Veikko Hämäläinen, pj. Otto Mikkonen, Simo Kutinlahti, Salme Näsi, Anne Santamäki, Paavo Haapakoski. Kuvasta puuttuvat Tiina Linnainmaa, Pentti Santala ja Markku Hyvärinen.
Kuva: Sami Karhu

Neuvottelukunta rahoittaa Co-op Network Studies -osuustoimintaopetuksen yliopistoverkostoa.

Neuvottelukunta kannustaa maan oppilaitoksia ottamaan osuustoiminnan ja osuuskunnan osaksi yrittäjyyskasvatusta. Tätä varten neuvottelukunta tekee yhteistyötä opetushallinnon, tutkijoiden, oppilaitosten ja opettajien kanssa. Neuvottelukunta rahoitti valtakunnallista Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö -hanketta, jossa ensi kerran pohdittiin perusteellisesti osuustoiminnan osuutta yrittäjyyskasvatuksessa.

Neuvottelukunnassa käsitellään säännöllisesti osuustoiminnan kansainvälisten järjestöjen toimintaa suomalaisesta näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n työtä, jonka suomalaiset jäsenet ovat edustettuina neuvottelukunnassa.

Osuustoiminnan neuvottelukunta oli mukana järjestämässä Yhdistyneiden Kansakuntien julistamaa osuustoiminnan vuotta 2012, jonka tarkoituksena oli nostaa esiin osuuskuntien ja keskinäisten vakuutuslaitosten myönteinen vaikutus yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen sekä kannustaa osuustoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseen. Osuustoimintavuoden tapahtumia koordinoi sitä varten koottu toimikunta, jossa oli edustajia eri osuustoimintatahoilta

Neuvottelukunta on käsitellyt myös osuustoiminnan asemaa kilpailulainsäädännössä ja -politiikassa.

Omistajuuskysymys on noussut vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Neuvottelukunta tuo keskusteluun osuustoiminnallisen näkökulman.