Etusivu tehtävä JulkaisutTutkimusJäsenet Säännöt

OSUUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNNAN SÄÄNNÖT
14.12.2010

1.§ Nimi ja toimipaikka

Yhteisön nimi on Osuustoiminnan neuvottelukunta, jäljempänä näissä säännöissä "Neuvottelukunta", ja toimipaikka Helsinki.

2.§ Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät

Neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia suomalaisten osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten yhteistyöelimenä.

Neuvottelukunta toteuttaa tarkoitustaan toimimalla osuustoiminnan yleisenä edunvalvojana ja keskustelufoorumina sekä koordinoimalla tai muulla tavalla toteuttamalla osuustoiminnallisten yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita, jotka liittyvät

- osuustoiminnallisen yritysmuodon kehittämiseen,
- osuustoimintaa koskevaan lainsäädäntöön,
- osuustoiminnalliseen omistajuuteen,
- osuustoiminnan tutkimukseen ja opetukseen ja
- osuustoiminnan julkikuvaan.

3.§ Neuvottelukunnan jäsenet

Neuvottelukunnan jäseniä (tällä hetkellä) ovat:

Pellervo-Seura ry, Osuuskunta Tradeka-yhtymä, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja OP-Pohjola osk.

Neuvottelukunnan jäsenet sopivat yhdessä uusien jäsenten ottamisesta. Jäsen voi erota neuvottelukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti neuvottelukunnan muille jäsenille.

4.§ Neuvottelukunnan toimielin

Neuvottelukunnan toimielimen muodostavat neuvottelukunnan jäsenten nimeämät edustajat, joista

Pellervo-Seura ry nimeää 5 edustajaa
Osuuskunta Tradeka-yhtymä nimeää 2 edustajaa
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta nimeää 3 edustajaa
OP-Pohjola osk nimeää 2 edustajaa

Edustajat nimetään toistaiseksi.

Neuvottelukunnan edustajat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan edustajat kokoontuvat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa.

Edustajat voivat valita työvaliokuntia neuvottelukunnassa käsiteltäviä asioita valmistelemaan. Työvaliokunnan kokoonpanosta, tehtävistä (ja mahdollisten kustannusten jaosta) päätetään niitä asetettaessa.

5.§ Neuvottelukunnan kustannukset

Neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin neuvottelukunnan jäsenyhteisö omalta osaltaan ellei muusta jakoperusteesta sovita.

6.§ Neuvottelukunnan lakkaaminen

Neuvottelukunta lakkaa jäsenten sopimuksella.