Etusivu tehtävä JulkaisutTutkimusJäsenet Säännöt

OSUUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNNAN SÄÄNNÖT

Hyväksytty 28.10.2021

1.§ Nimi ja toimipaikka

Yhteisön nimi on Osuustoiminnan neuvottelukunta, jäljempänä näissä säännöissä "Neuvottelukunta", ja toimipaikka Helsinki.

2.§ Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät

Osuustoiminnan neuvottelukunta toimii suomalaisten osuustoiminnallisten yhteisöjen yhteistyön rakentajana ja keskinäisen yhteistyökyvyn vahvistajana. Osuustoiminnan neuvottelukunnan tehtävänä on

  • edistää ja tukea yliopistoyhteistyöhön painottuvaa, myös muu opetussektori huomioon ottaen, osuustoimintatutkimusta ja opetusta
  • kehittää osuustoiminnallista yritysmallia ja omistajuutta
  • tehdä tarvittaessa aloitteita osuustoiminnallisia yrityksiä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi 
  • toimia osuustoiminnallisten yritysten ylimmän johdon keskustelufoorumina

Lisäksi neuvottelukunta voi jonkin yksittäisen jäsenyhteisön aloitteesta käsitellä jäsenen tärkeänä pitämää asiaa.

3.§ Neuvottelukunnan jäsenet

Neuvottelukunnan jäseniä ovat Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Osuuskunta Tradeka, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja OP Osuuskunta.
Neuvottelukunnan jäsenet sopivat yhdessä uusien jäsenten ottamisesta. Jäsen voi erota neuvottelukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti neuvottelukunnan muille jäsenille

4.§ Neuvottelukunnan toimielin

Neuvottelukunnan toimielimen muodostavat neuvottelukunnan jäsenten nimeämät edustajat, joista

  • Osuustoimintakeskus Pellervo ry nimeää enintään 5 edustajaa
  • Osuuskunta Tradeka nimeää 2 edustajaa
  • Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta nimeää 3 edustajaa
  • OP Osuuskunta nimeää 2 edustajaa
  • Edustajat nimetään toistaiseksi.

Neuvottelukunnan edustajat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Neuvottelukunnan edustajat kokoontuvat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa.
Edustajat voivat valita työvaliokuntia neuvottelukunnassa käsiteltäviä asioita valmistelemaan. Työvaliokunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja mahdollisten kustannusten jaosta päätetään niitä asetettaessa.

5.§ Neuvottelukunnan kustannukset

Neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin neuvottelukunnan jäsenyhteisö omalta osaltaan, ellei muusta jakoperusteesta sovita.

6.§ Neuvottelukunnan lakkaaminen

Neuvottelukunta lakkaa jäsenten sopimuksella.