Etusivu Julkaisut TutkimusJÄsenet SÄÄnnÖt

Osuustoiminnan neuvottelukunta
Lappeenrannan teknillinen yliopistoOSUUSTOIMINTATUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2007

Aika: Torstai 25.10.2007 klo 11-19.30
Paikka: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34


O H J E L M A

Osuustoimintatutkimuksen Päivä 2007:
VAKUUTTAVIA TULOKSIA JA ROHKEITA SUUNNITELMIA

12.00
Avaus:
Professori, KTT Iiro Jussila, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY)
Osuustoimintayritysten menestystekijät ja niiden johtaminen
Projektipäällikkö, KTM Pasi Tuominen, LTY
Osuustoiminnan arvot ja arvoprosessit
Tutkijaopettaja, KTT Merita Mattila, LTY
OP:n ja Pohjolan yhdentyminen paikallistasolla
Kehityspäällikkö, KTM Tuija Koskimäki, Osuuspankkikeskus Osk

13.20 Tauko

13.40
Yritysten yhteiskuntavastuu - miten se näkyy osuustoiminnassa
Professori, KTT Salme Näsi, Tampereen yliopisto
Hivuttamassa ot-tutkimusta taloustutkimuksen valtavirtaan
KTT Samuli Skurnik, Skurnik Consulting
Osuustoimintatutkimus Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen
laitoksella
Dosentti, akatemiatutkija Panu Kalmi (Ph. D.), Helsingin kauppakorkeakoulu

14.40 Kahvitauko

15.00
Tutkimusta valtavirran ja akanvirran pyörteissä. Co-op team ja osuustoiminnallisen yritysmuodon uudet tehtävät
Tutkimusjohtaja, VTT Tapani Köppä, HY/Ruralia-instituutti

klo 15.40
Saksalaisen ot-tutkimuksen traditio ja nykypainotukset
Dekaani Juhani Laurinkari, Kuopion yliopisto/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

16.10 Tauko

16.30
Osuuskuntaoikeuden tutkimuksen ongelmista
Professori, OTT Seppo Villa, LTY, ja professori, OTT Jukka Mähönen, TY
Osuuskunnan jäsenen omistusoikeudet ja mahdollisuus osuuden arvonnousuun
Tutkija, OTL Seppo Pöyhönen, Helsingin kauppakorkeakoulu

17.15
Päätössanat:
Varapuheenjohtaja, OTT Olavi Syrjänen, Osuustoiminnan neuvottelukunta