EtusivuOsuustoiminta Suomessa Yk:n teemavuosi 2012 Teemavuosi Suomessa Linkit

Osuustoiminnan kehittämisen vuosikymmen:
Kolin Foorumi 2013

Kuva Matti Ketola

Elokuussa 2013 Kolille kokoontui joukko 25-40 vuotiaita osuustoiminnan parissa työskenteleviä tai osuuskuntien hallinnossa vaikuttavia Osuustoiminnan neuvottelukunnan järjestämään kutsuseminaariin. Foorumin tarkoituksena oli pohtia osuustoiminnan kehittämisen vuosikymmenen Suomen ohjelman painopisteitä ja hakea osallistujien omiin organisaatioihin parhaita käytäntöjä muilta osuustoimijoilta.

ICA:n julistaman osuustoiminnan kehityksen vuosikymmenen aikana laitetaan maailmanlaajuisesti toimeen kaikkia niitä osuustoiminnan kehittämisen ajatuksia, joita YK:n kansainvälinen osuustoimintavuosi synnytti.

Kuva Matti Ketola

Kolin foorumin alussa kuultiin mm. ICA:n hallituksen jäsen Anne Santamäen pohjustuksella kansainvälisestä osuustoiminnan vuosikymmenestä ja juuri osuustoiminnan lahjoitusprofessuurin saaneen professori Iiro Jussilan osuustoimintaprofessuurin ja osuustoiminnan tutkimuksen tilanteen esittelyllä.

Osuustoiminnan tutkimus on Suomessa ja kansainvälisesti marginaalissa. Jussila näki pohjustuksessaan tämän hidasteena yritysmuodon laajemmalle tuntemukselle. Hänen mukaansa osuustoiminnan kehitys on ollut yllättävän nopeaa viimeisen 10 vuoden aikana, jonka ajan hän on asiaa seurannut.

Kuva Matti Ketola

Kolille kokoontunut ryhmä sai tehtäväkseen pohtia omiin lähtökohtiinsa ja kokemuksiinsa peilaten mihin suuntaan suomalaista osuustoimintaa pitäisi vuosikymmenen aikana viedä. Kansainvälisiin tavoitteisiin verrattuna suomalaisen osuustoiminnan lähtökohdat todettiin erilaisiksi.

Pohjustusten jälkeen Kolilla pääsi käyntiin dialogi osuustoiminta-aiheiden  ympärillä. Kahden päivän aikana asiaa puitiin niin koko n. 20-hengen ryhmässä kuin pienemmissä tiimeissä. Aihe synnytti hedelmällisiä keskusteluja ja parhaita käytäntöjä vaihdettiin osuuskuntien edustajien välillä. 

Kuva Matti Ketola

Dialogissa mukana olleita aihepiirejä olivat mm:

 • tutkimus
 • osuustoimintaväen kohtaamisen vähyys
 • yrittäjyyskasvatuksen merkitys
 • yhteisöllisyys osuuskuntien jäsenistössä
 • yksilön vastuu osuustoiminnassa jäsenenä ja toimijana
 • osuuskuntien monimuotoisuuden esille tuonnin tarve
 • emotionaalisemman jäsensuhtautumisen tarve

Erityisesti esiin nousi tarve pitää esillä osuustoiminnan kaksoisluonne: osuuskunta on sekä liikeyritys, että jäsenyhteisö.

Kolin ryhmän ajatukset kiteytettiin kahden päivän prosessin jälkeen viiteen pääkohtaan, jotka osaltaan olivat ehdotus Osuustoiminnan neuvottelukunnalle osuustoiminnan vuosikymmenen Suomen ohjelman sisällöksi.

 

Kolin foorumintavoitteet

ICA:n tavoitteet
osuustoiminnan vuosikymmenelle
 1. Puhutaan osuustoiminnasta kaikille sidosryhmille ja etsitään osuustoiminnasta innostuneet ihmiset.
 2. Arvot ja ideologiat keskiöön: osuustoiminnan ydinajatukset selkeämmin ja rohkeammin esille.
 3. Osuustoiminta tulee tuntea: kiinteäksi osaksi perusopetusta ja yrittäjyyskasvatusta.
 4. Vuorovaikutusketju osuuskunnan sisällä, jäsenistä henkilöstöön.
 5. Osuustoiminta pitää osata: vahvistetaan ja hyödynnetään tieteellistä tutkimusta.
 1. Vahvistaa jäsensuhdetta sekä jäsenten osallistumista
 2. Edistää osuuskuntien asemaa kestävän kehityksen rakentajina
 3. Vahvistaa osuustoiminnan sanomaa ja turvata osuustoiminnan identiteetti
 4. Varmistaa, että yhteiskunnalliset toimintapuitteet tukevat osuuskuntien kasvu
 5. Mahdollistaa osuuskuntien pääoman hankkiminen samalla taaten jäsenten sananvallan