EtusivuOsuustoiminta Suomessa Yk:n teemavuosi 2012 Teemavuosi Suomessa Linkit

Osuustoiminta Suomessa


Tulevaisuuden osuuskunnat -video

Osuustoiminta on osuuskunnan puitteissa tapahtuvaa taloudellista, sosiaalista ja/tai kulttuurista toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenilleen näiden tarvitsemia hyödykkeitä ja palveluksia mahdollisimman edullisin ehdoin sekä jäsenten hyvinvoinnin turvaaminen.

Se on tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuva taloudellinen toimintamalli eli sen hallinto perustuu kansanvaltaisiin periaatteisiin ja toiminnasta kertyvä säästö jaetaan jäsenille ensisijaisesti palvelujen käyttäjinä, ei sijoittajina, vaikka osuusmaksulle maksetaan rajoitettu korko.

Osuustoiminnassa palvelujen käyttäjät siis omistavat palvelujen tuottajat.

Osuuskunta on hyvä yrittäjyyden väline.

Suomessa on yli 4000 osuuskuntaa ja keskinäistä vakuuttajaa, ja niillä yli 7 miljoonaa jäsentä.

Osuustoiminnan ansiosta kuluttajien ja työntekijöiden asema on parempi.

Suomi ei olisi tässä ilman osuustoimintaa.

Osuuskunnat eivät sovellu kaikkeen.

Osuustoiminnalla on kansainvälisesti määritellyt arvot ja periaatteet.

Suomessa on ollut osuuskuntia jo yli 100 vuotta.