PPellervon kansainväliset yhteydet

Pellervo on jäsenenä useassa eri osuustoiminnan kansainvälisessä järjestössä. Merkittävimmät niistä ovat eurooppalaisten maataloustuottajien Copa-Cogeca ja kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA. Viimemainitun alajärjestö Euroopassa on nimeltään Cooperatives Europe.

COGECA (Bryssel)copacogeca

Comité Général de la Coopération Agricole de l’Union Européenne
= EU-maiden maatalousosuustoiminnan keskuskomitea

 • Perustettu 1959
 • Puheenjohtaja Thomas Magnusson, pääsihteeri Pekka Pesonen
 • Pellervo jäsen vuodesta 1995 (tarkkailijajäsen vuodesta 1992)
 • Maatalouden (COPA) ja osuustoiminnan (COGECA) edunvalvontaa EU:ssa ja kansainvälisesti hoidetaan yhteisen sihteeristön voimin.
 • Toimivat Brysselissä samoissa tiloissa ja myös toiminnallisesti yhteisesti.
 • Cogecan asioita seuraa ja kokouksiin osallistuu Brysselin toimiston kotieläinasiamies Tarja Bäckman
 • Osuustoimintakeskus Pellervoa kokouksissa edustaa hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Linnainmaa
 • www.copa-cogeca.be

Office of Finnish Agriculture and Cooperatives (Bryssel)

= MTK:n ja Pellervon yhteinen Brysselin toimisto »

ICA (Bryssel)ica-logo

International Co-operative Alliance

 • Kansainvälinen osuustoimintaliitto, perustettu 1895
 • Pellervo jäsenenä vuodesta 1902
 • Puheenjohtaja Ariel Guarco , pääsihteeri Bruno Roelants
 • Jäsenyhteisöillä yli 800 miljoona henkilöjäsentä
 • Uudet osuustoiminnan periaatteet Manchesterissa 1995
 • Vuorovuosin yleiskokous (General Assembly) tai International Cooperative Summit -konferenssi Quebecissa.
 • Suomalaista osuustoimintaa hallituksessa edustaa yhteysjohtaja Marjaana Saarikoski (SOK)

www.ica.coop »

Cooperatives Europe (Bryssel)

logcooperativeurope

 • ICA:n Euroopan alueen järjestö
 • Perustettu vuonna 2006
 • 84 jäsenorganisaatiota 33 Euroopan maasta
 • Puheenjohtaja Jean-Luis Bancel, pääsihteeri Agnes Mathis
 • Suomalaista osuustoimintaa hallituksessa edustaa professori Anu Puusa

https://coopseurope.coop/

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD)

FFD (Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development) avustaa kehitysmaiden maa- ja metsätalouden tuottajajärjestöjä, joista huomattava osa on osuuskuntia. Kaikissa FFD:n hankkeissa, joita on tällä hetkellä Etiopiassa, Nepalissa, Tansaniassa, Vietnamissa ja Sambiassa, kunnioitetaan myös osuuskuntatoiminnan periaatteita.

FFD perustettiin parantamaan kehitysmaiden pientuottajien elämää ja toimeentuloa. Suurin osa maailman köyhistä asuu maaseudulla, joten maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseudun elinkeinojen kehittäminen on keskeisessä osassa köyhyyden vähentämisessä. Samalla varmistetaan, että myös pientuottajat ja heidän järjestönsä ovat mukana varmistamassa maailman ruokaturvaa tulevina vuosikymmeninä

FFD:n verkkosivut »

NBC

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd
= Pohjoismaisten Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvosto (5 jäsenmaata)

nbc

 • Puheenjohtajuus vaihtuu joka toinen vuosi laajennetussa presidiumissa. Puheenjohtajamaana vv. 2015-2017 on Suomi.
 • Suomesta mukana myös MTK ja SLC.
 • Pohjoismaiset osuustoimintajohtajat kokoontuvat kerran/kaksi kertaa vuodessa.

Keskusneuvoston jäsenet muista pohjoismaista

Ruotsi: Lantbrukarnas Riksförbund, Lrf. www.lrf.se
Tanska: Landbrug & Fødevarer. http://www.dansklandbrug.dk
Norja: Norsk Landbrukssamvirke. http://www.landbruk.no
Norges Bondelag. http://www.bondelaget.no
Islanti: Baendasamtök Islands : www.bondi.is