Pellervon taloustutkimus PTT

PTT:n toiminta jakautuu pääpiirteissään kolmeen alueeseen: kansantalouden-, maa- ja elintarviketalouden sekä metsäsektorin tutkimuksiin. Ennusteita PTT tekee keskeisistä kokonaistaloudellisista ilmiöistä, Suomen eri alueiden talouskehityksen pääpiirteistä, maa- ja elintarvikesektorista sekä metsäsektorista. Pellervo-Seura ry on Pellervon taloustutkimus PTT ry:n jäsen.

Siirry tästä

Lisätietoja PTT:n toiminnasta löydät sen verkkosivuilta

Siirry tästä