Osuustoimintakeskus Pellervon ansiomitalit ja -merkit

Osuustoimintakeskus Pellervo ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään kiitoksena ja arvostuksen osoituksena ansiokkaasta, yleensä pitkäaikaisesta toiminnasta osuustoiminnallisen/keskinäisen yhteistoiminnan piirissä. Ansiomitaleita voidaan myöntää myös melko lyhyen ajan kestäneestä, mutta uraauurtavasta tai muutoin poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta.

Ansiomitaleita on kultaisia, hopeisia tai pronssisia. Niihin liittyy tyylikäs rintamerkki ja kehystetty kunniakirja.

Ansiomitaleita on kaksi ryhmää eli Osuustoiminnan ansiomitalit ja Gebhard-mitalit.

Osuustoiminnan ansiomitaleita myönnetään yleensä vain hallintohenkilöille. Myös Gebhard-mitaleita myönnetään yleensä hallintohenkilöille, mutta niitä voidaan myöntää myös toimihenkilöille. Hopeinen Gebhard-mitali voidaan myöntää myös tunnustuksena elämäntyöstä osuustoiminnan/keskinäisyyden piirissä eli yleensä vähintään 40 vuotta kestäneestä toiminnasta. Ansiomitaleita ei yleensä myönnetä alle 40-vuotiaille. Aikaisempaa korkeampiarvoisempi ansiomitali voidaan myöntää yleensä aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisen ansiomitalin myöntämisestä. Ansiomitaleiden myöntämisestä päättää Osuustoimintakeskus Pellervon hallitus tai toimitusjohtaja mitaleiden arvosta riippuen.

Ansiomerkkejä myönnetään yhden tai useamman osuustoiminnallisen/keskinäisen yrityksen tai muun yhteisön palveluksessa ansiokkaasti toimineille toimihenkilöille ja työntekijöille. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja.

Osuustoimintakeskus Pellervon ansiomitalit ja -merkit ovat osoitus arvonannosta, joka ei himmene vuosien myötä. Jalometalliin työstetty osuustoiminta-aatteen symboli on juhlava tapa kiittää ja palkita arjen ansioista.

Ansiomitalin tai -merkin luovutus määrävuotispäivän tai muun juhlatilaisuuden yhteydessä on ikimuistoinen hetki. Tunnustus viestii kantajansa saamaa arvostusta työpanoksestaan suomalaisen osuustoiminnalli-sen/keskinäisen yrittäjyyden ja muun yhteistoiminnan hyväksi. Mitalin tai merkin laatu – kullan kimallus, hopean hohto tai pronssin punerrus – tarkentaa viestin vaikuttavuuden. Sekä ansiomitaleiden rintamerkit että ansiomerkit sopivat erityisesti juhlatilaisuuksiin, mutta niitä voidaan käyttäää myös arkena miesten puvun ja naisten vastaavan vaatetuksen kanssa.

Osuustoiminnan ansiomitalit

Osuustoiminnan ansiomitali

Osuustoiminnan I luokan ansiomitali

Osuustoiminnan I luokan mitali ja osuustoiminnan ansiomitali lyötettiin vuonna 1949 juhlistamaan Pellervo-Seuran 50-vuotispäivää. Mitali kuvaa nuorta miestä ja naista rukiinkorjuussa. Kuvan ympärillä ovat sanat ”maatalous” ja ”yhteistoiminta”. Kääntöpuolella on teksti: ”Suurista ansioista osuustoiminnan hyväksi. Pellervo-Seura”.

Mitalit on suunnitellut kuvanveistäjä Kalervo Kallio. Vasemmalla Osuustoiminnan I luokan ansiomitali ja oikealla Osuustoiminnan ansiomitalin kääntöpuoli. Mitalien kuva ja tekstit ovat samanlaiset. Mitalit ovat saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Gebhard-mitalitPronssinen Gebhard-mitaliPronssinen Gebhard-mitali

Mitalissa ovat kuvattuina suomalaisen osuustoimintaliikkeen isän ja Pellervo-Seuran perustajan, professori Hannes Gebhardin ja hänen vaimonsa, talousneuvos Hedvig Gebhardin profiilit. Gebhard-mitalit lyötettiin Hedvig Gebhardin 85-vuotispäiväksi vuonna 1952.

Mitalin kääntöpuolella oleva teksti ”Osuustoiminta/Sydäntä-Päätä-Kättä” kuvastaa suomalaisen osuustoiminnallisen/keskinäisen yhteistoiminnan keskeisiä arvoja: sydämen lämpöä, ajatuksen voimaa ja käden taitoa.

Pellervon ansiomerkitkylvajamerkki_hop

Pellervon ansiomerkki on arvokas kiitos pitkäjänteisestä työurasta osuustoiminnallisen/keskinäisen yhteistoiminnan piirissä. Ansiomerkkiin on kuvattu kylväjä taustanaan nouseva aurinko: Onni kasvaa työnsä täyttäjälle ja uusi päivä kannustaa kohti tulevaisuutta. Ansiomerkkeihin liittyy kehystetty kunniakirja.

Rintamerkki on liittynyt ansiomitaleihin vuodesta 1999 lähtien. Sitä ennen myönnettyihin ansiomerkkeihin rintamerkin voi tilata erikseen. Merkin kantaosa irrotetaan merkin kiinnityksen ajaksi. Uudelleen paikalleen pantuna se pitää merkin oikeassa asennossa.

Anomuslomakkeen voi avata ja tulostaa .pdf-muodossa.

Katso tai tulosta anomuslomake pdf-tiedostona.
Word-muotoinen täytettävä anomuslomake.

Täytetyn lomakkeen voi lähettää osoitteeseen

Osuustoimintakeskus Pellervo ry
Ansiomitali-/ansiomerkkihakemukset
PL 77
00101 Helsinki

tai sähköpostitse toimisto(a)pellervo.fi .