Digikirjasto: 5. Opinnäytteitä

Kokonaisvaltaisen johtajuuden ulottuvuudet: syväjohtaminen, psykologiset pääomat ja dialogi – miten y-sukupolven osuuskuntia johdetaan menestykseen?

,

Anna Sällylä ja Pekka Ylikojola, opinnäytetyö, proakatemia, Tampereen ammattikorkeakoulu

Elokuu 2012,95 sivua(Ammattikorkeakoulujen Theseus tietokanta)

Pdf-tiedosto >>

Jaettuna – yhdessä vai ilmiönä, tuottajaosuuskunnan johtamismalli

,

Anne Kylmäniemi, Pro gradu -tutkielma, hallintotiede, Lapin yliopisto
Kevät 2012

Pdf-tiedosto >>

Osuustoiminnasta kilpailuetua huoltoasemaliiketoiminnassa

,

Case: S-ryhmän ABC-ketju ja Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Sami Vornamo, Pro gradu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Johtaminen ja organisaatiot

Pdf-tiedosto >>

Aloittavan yrityksen haasteet elokuva- ja tv-alalla

,

Case Obscure Entertainment OSK
Anna-Maija Salmi, Viestinnän koulutusohjelman opinnäyte, Tampereen ammattikorkeakoulu 2010

Pdf-tiedosto >>

Hallintoneuvostojen tehtävät ja tarpeellisuus valtionyhtiöissä ja osuuskunnissa

,

Vertaileva mediatutkimus 2000-luvun talouslehtikirjoituksista
Riikki Kivimäki, Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2010

Pro Gradu >>

Profitability and outreach of microfinance: Mission drift theory and evidence in Uganda

,

Tuuli Ylinen: Pro gradu, Aalto university School of Economics, Helsingin Kauppakorkeakoulu 2010

Pro gradu >>

Paikallisuus ja alueellisuus osuustoiminta-yrityksen liiketoiminnassa

,

KTM Pasi Tuomisen Pro gradu -tutkielma Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2005

Pdf-tiedosto >>

Osuuskuntakonserni

,

Oikeudellinen tutkimus vuoden 2001 osuuskuntalain aiheuttamista muutoksista osuuskuntatoimintaan

Kaisa Kuronen, opinnäytetyö, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (2004)

Pdf-tiedosto >>

Kyläosuuskuntien menestyminen ja sen mittaaminen

,

Jussi Joutsiniemi, Pro gradu -tutkielma vuodelta 2004, Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos

Pdf- tiedosto >>

Osuustoimintayritysten jäsenten / asiakkaiden suhtautuminen omistajuuteen

,

Pasi Saarnivaara
Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos,
toukokuu 2008

Pdf-tiedosto >>