Digikirjasto: 4. Tutkimuksia

Eurooppaosuuskunta alustaosuuskuntien yhtiömuotona

,

Jyri Artjoki, Jyväskylän yliopisto, Pienoistutkielma, Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, 2019.

Pdf-tiedosto

Finding a niche : social enterprises and the public service reform in Finland

,

Kostilainen, Harri

Itä-Suomen yliopisto, 2019
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos
Väitöskirja

Väitöskirja verkosssa

Coordination of supply and demand in the dairy marketing system

, ,

Coordination of supply and demand in the dairy marketing system

Julkaisu sisältää professori Petri Ollilan englanninkielisen väitöskirjatutkimuksen Coordination of supply and demand in the dairy marketing system vuodelta 1989 sekä siihen liittyvän suomenkielisen selostuksen Kysyntä ja tarjonta maidon markkinajärjestelmässä.

Maataloustieteellinen aikakauskirja, VOL 61 N:o 3 1989,  Suomen maataloustieteellinen seura,

PDF-tiedosto »

Collectiveness within startup teams – Leading the way to initiating and managing collective pursuit of opportunities in organizational contexts

,

KTT Heidi-Tuominen Forsströmin väitöskirja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 2015.

Julkaisu Doria tietokannassa »

Tiimiperusteisten startupien ajattelu- ja toimintatavat ovat vahvasti yhteisöllisiä. Näin ne poikkeavat perinteisestä yksilökeskeisestä yrittäjyys- ja johtamisajattelusta. Yhteisölliset menetelmät tekevät startupeista houkuttelevia työnantajia sekä ketteriä toimijoita liiketoimintaympäristöissä. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöksessä.

Väitöksessä tutkittuja startupeja johdetaan ilman muodollista hierarkiaa ja yksittäistä johtajaa. Toimintaa kuvaavat tiimin jäsenten tasa-arvoisuus ja johtamista demokraattisuus. Jokaisella yksilöllä on keskeinen rooli osallistumisessa ja vastuunkantamisessa, sillä yksilöt viime kädessä vaikuttavat tiimin yhteisiin lopputuloksiin. Yhteisöllisyys ei siis suinkaan tarkoita vastuun puuttumista tai jatkuvaa yksimielisyyttä, vaan aktiivista yksilöiden osallistumista ja ajatustenvaihtoa.f

Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona -hankkeen loppuraportti

,

Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella, kauppatieteiden laitoksella alkoi elokuussa 2013 vuoden mittainen Osuustoimintahanke ”Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona”.

Hankkeen loppuraportti löytyy osoitteesta http://www.uef.fi/documents/1174654/2393643/Loppuraportti.pdf/ae631418-8208-47bc-97c7-3717bd8b9840 Raportin ovat koostaneet hankkeen johtaja Anu Puusa ja projektitutkija Kirsi Hokkila.

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin

,

Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen. 2014. Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Pdf-tiedosto >>

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä

,

Anne Tiikkala, Väitöskirja (monografia)

Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto

Pdf-tiedosto >>

Selvitys osuustoimintatutkimuksesta maailmalla ja Suomessa

,

Professori Iiro Jussila, dosentti Panu Kalmi ja tohtori Eliisa Troberg tekivät selvityksen osuustoimintatutkimuksesta maailmalla ja Suomessa vuonna 2008.
Mitä tulevaisuudessa kannattaisi osuustoiminnassa tutkia? Kirjoittajat antavat vinkkejä myös niistä aiheista.

Pdf-tiedosto >>

Osuuskunta, Pieni voima suureksi voimaksi, Käsikirja osuuskunnan jäsenelle

,

Osuuskunta, Pieni voima suureksi voimaksi, Käsikirja osuuskunnan jäsenelle

30 sivua sivua tiivistä tietoa siitä, miten jäsenen kannattaa toimia hyötyäkseen parhaiten jäsenyydestään.

Pdf-tiedosto >>

Social Enterprise as Labour Market Measure – Sosiaaliset yritykset työllisyyspolitiikan välineenä

,

Väitöskirja, Pekka Pättiniemi (VTM),
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka,
7.1.2006, Kuopion yliopisto

Pdf-tiedosto >>

The Disappearance of Co-operatives from Economics Textbooks

,

Panu Kalmi
Helsinki School of Economics
Working Papers W-398, 2006

Pdf-tiedosto >>

Naiset, osuuskunnat ja MTK

,

Naisluottamushenkilöiden määrän lisääminen osuuskuntien ja tuottajajärjestöjen hallintopaikoille
Anne Kylmäniemi, HLJ-tutkinnon tutkimustyö, Pellervo-Instituutti (2005)

Pdf-tiedosto >>

Catching a Wave: The Formation of Co-operatives in Finnish Regions

,

Panu Kalmi, Tutkimus
University of Vaasa, Department of Economics
November 25, 2011

Pdf-tiedosto >>