Finlands Svenska Andelsförbunds administration

Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse

Ordinarie:

Stefan Saaristo, Malax, ordförande
Vasa Andelsbank

Jan Anderssén, Pedersöre
Österbottens Kött

Maria Östman, Vasa
Vasa Andelsbank

Kristian Westerholm, Ingå
Hlg Varuboden-Osla

Henrik Strandberg, Nykarleby
Vasa Andelsbank

Suppleanter:

Patrik Häggblom, Jomala

Niels Borup, Lappträs

Pirjo Laaksonen, Vasa

Tom Liljestrand, Lovisa

REPRESENTANTER I SÄLLSKAPET PELLERVOS FÖRVALTNING

Stefan Saaristo är ledamot i Pellervos delegation på Finlands Svenska Andelsförbunds mandat. Hans mandattid är 2019 – 2022.

Lars Björklöf är ledamot i Pellervos styrelse. Hans mandattid är 2018 – 2021.

PERSONAL OCH MEDARBETARE
AFM Kari Huhtala verkställande direktör.

MEDLEMSKAP
Finlands Svenska Andelsförbund är medlem i Pellervo Coop Center, Svenska lantbrukssällskapens för­bund, Föreningen Pohjola-Norden och Svenska Studieförbundet.