Muut osuustoimintajärjestöt ja tahot

Osuustoimintajärjestöjä Suomessa. Pellervon jäsenet löydät Pellervo-Seura > Jäsenet sivulta.

Finlands Svenska Andelsförbund r.f.

Finlands Svenska Andelsförbund (FSA) on ruotsinkielinen osuuskuntien yhteistyöjärjestö. Vuodesta 1993 alkaen FSA on toiminut tiivissä yhteistyössä Pellervo-Seuran kanssa. Järjestö tarjoaa jäsenyrityksilleen lainopillista ja taloudellista neuvontaa sekä koulutusta.

http://www.pellervo.fi/fsva

 

Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland ry

Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland ry on osuustoiminnan ja yhteisyrittämisen osaajien vuonna 1997 perustama valtakunnallinen yhdistys. Yhdistys ylläpitää ja kehittää jäsentensä neuvonta- ja kehittämistyössä tarvittavaa ammattitaitoa.

http://www.coopfin.coop/

Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus

Tampereen seudun osuustoimintakeskus on osuuskuntayrittäjyyden asiantuntija, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa, asiantuntevaa opastusta sekä käytännönläheistä koulutusta kaikissa osuuskuntayrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

http://www.osuustoimintakeskus.net/

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat SVOSK ry

Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK) on vesiosuuskuntien oma etu- ja palvelujärjestö. Se valvoo vesiosuuskuntien etua, edistää osuuskuntien välistä yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen mm. neuvontaa, koulutusta ja erilaisia palveluita toiminnan tueksi.

http://www.svosk.fi

Osuustoiminnan neuvottelukunta

Osuustoiminnan neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia suomalaisten osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten yhteistyöelimenä. Vuonna 2001 käynnistynyt neuvottelukunta työskentelee osuustoiminnan keskustelufoorumina, kehittäjänä ja edunvalvojana.

http://www.osuustoiminta.coop

Co-op Network Studies/Ruralia-instituutti

Co-op Network Studies on vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta. Opetuksen ytimessä ovat osuus-toiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä. Yliopistoverkostoon kuuluu 8 suomalaista yliopistoa.

 http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/index.htm

Kooperatiivi ry

Kooperatiivi ry on perustettu vuonna 1984 edistämään taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimusta. Kooperatiivi muodostaa osuustoiminnan ja muun taloudellisen yhteistyön tutkijoiden ja kehittäjien valtakunnallisen verkoston.

 https://pellervo.fi/kooperatiivi