Osuuskunnan varojen jakaminen ja osuusmaksun palautus

Osuuskunnan varojen jakaminen

Osuuskuntalain 16 luvun 1§ säätää varojen jaosta seuraavasti:

16:1 § Varojenjakotavat
Osuuskunnan varoja voi jakaa jäsenille ja osuuksienja osakkeiden omistajille vain sen mukaan kuin tässä laissa säädetään:
1) ylijäämän jakamisesta ja varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta;
2) 17 luvussa osuuden palautuksesta;
3) 18 luvussa osuus- ja osakepääoman sekä vararahaston alentamisesta;
4) 4 luvun 6 §:ssä ja 19 luvussa omien osuuksien ja osakkeiden hankkimisesta ja lunastuksesta; sekä
5) 23 luvussa osuuskunnan purkamisesta ja rekisteristä poistamisesta.

Osuuskunnalla voi tämän luvun 10 §:n mukaisesti olla muu tarkoitus kuin taloudellisen toiminnan harjoittaminen jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon
tukemiseksi. Jäljempänä 9 §:n mukaisen lahjan antamiseen sovelletaan, mitä tässä luvussa säädetään ylijäämän ja muun vapaan oman pääoman jakamisesta jäsenille.

Muu liiketapahtuma, joka vähentää osuuskunnan varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojenjakoa.

Varoja ei saa jakaa ennen osuuskunnan rekisteröimistä.

Muu kuin lain listauksessa mainittu varojen jako on laitonta. Ylijäämän jakaminen on mahdollista vain jos se on sallittu osuuskunnan säännöissä.

Vanhan osuuskuntalain mukaan osuusmaksut maksettiin osuuspääomaan, jota ei voitu jakaa. Uudessa osuuskuntalaissa jaettavaa on vapaa oma pääoma. Merkintähinta voidaan siirtää osittain tai kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman-rahastoon (SVOP), jolloin se on jakokelpoista. Varojen jakamista vaikeuttaa kuitenkin maksukykyisyysvaade.

Vapaasta omasta pääomasta osuusmaksun palauttaminen on mahdollista heti jäsenen erotessa. Silloin se toteutetaan omien osuuksien lunastuksena.

Uusi osuuskuntalaki antaa mahdollisuuden jakaa ylijäämää meneillään olevalta tilikaudelta laaditun, osan tilikautta kattavan vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Kuluvan tilikauden ylijäämän jako ei kuitenkaan ole mahdollista, koska se ei ole vielä vapaata omaa pääomaa, josta varojen jako on mahdollista.

Osuuskuntien lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin ovat mahdollisia, kuten osakeyhtiöillä. Lahjoitukset kuitenkin edellyttävät aina sääntömääräystä.

Osuusmaksun palautus

Uuden osuuskuntalain myötä jäsenen erotessa tai irtisanottaessa jäsenyys on palautettava määrä entistä joustavammin määrättävissä. Lähtökohtana on se, että palautettava summa on vähintään nimellisarvo. Palautettavasta määrästä voidaan määrätä osuuskunnan säännöissä tai osuuskunnan kokouksen päätöksessä.

Palautus voi olla vähemmän kuin merkintähinta, koska merkintähinta voi sisältää esimerkiksi liittymismaksua. Palautus voi olla niinikään suurempi kuin merkintähinta. Osuuskunnan säännöissä  voi olla määräys oikeudesta merkintähinnan palautuksen lisäksi laskennalliseen ylijäämän palautukseen.

Palautusaika on mahdollista määrätä osuuskunnan säännöissä, mutta sen pitää olla vähintään 6 kk.