Osuuskunta ja lahjoitukset

Osuuskunta ja lahjoitukset

Osuuskuntien lahjoitukset uuden osuuskuntalain mukaan

Osuuskunnat voivat tehdä lahjoituksia yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen. Lahjoitukset edellyttävät kuitenkin aina sääntömääräystä ja ne ovat kiellettyjä ellei määräystä ole.

Lahjan tulee olla kohtuullinen. Huomioon pitää ottaa käyttötarkoitus osuuskunnan taloudellinen tila ja muut olosuhteet. Myös jäsenten yhdenvertaisuus on huomioitava lahjoitusten yhteydessä.  Huomioitava on myös säännökset varojen jaon taloudellisista edellytyksistä (mm. maksukyky ja jaettava määrä).

Vanhassa osuuskuntalaissa ei ollut lahjoja koskevia säännöksiä. Myös lahjoja koskevat perustelut olivat epäselviä ja tulkinnanvaraisia.

Lahja vai liikekulu?

Lahja on aito lahja, kun se on täysin liiketoimintaa liittymätön ja aidosti vastikkeeton suoritus, joka ei edes välillisesti tue osuuskunnan toimintaa. Muodollisesti vastikkeeton suoritus, jolla taas on merkitystä osuuskunnan liiketoiminnan kannalta voi olla esimerkiksi  markkinointi, yhteiskuntasuhteiden ylläpitäminen ja edistäminen. Tällöin se katsotaan liiketoimintakuluksi.

Osuuskunnan maineen ja siten liiketoiminnankin kannalta voi olla perusteltua tehdä lahjoituksia ainakin näennäisesti täysin sen liiketoiminnasta irrallaan olevaan tarkoitukseen. Esimerkiksi yhteiskuntavastuun nimissä tehtäviä kohtuullisia lahjoituksia voidaan usein perustella sillä, että niillä vahvistetaan osuuskunnan hyvää ja luotettavaa kuvaa paikallisena tai valtakunnallisena toimijana ja näin erotutaan positiivisella tavalla muista saman toimialan yrityksistä. Samalla tavoin voidaan ajatella esimerkiksi henkilökunnan muistamisista ja merkkipäivälahjoista.

Lahjoituksia koskeva päätöksen teko

Osuuskunnan kokous päättää lahjoituksista, mutta se voi valtuuttaa hallituksen tai hallintoneuvoston päättämään niistä. Myös osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että hallitus tai hallintoneuvosto päättää lahjoista. Lisäksi hallituksella on aina oikeus vähäisiin lahjoihin. Jos kyseessä on liikekulu on se normaali hallituksen toimivaltaan kuuluva päätös.