Osuuskunnan kehittäminen ja hallinto

Kun osuuskunta on perustettu ja rekisteröity, alkaa varsinainen yritystoiminnan pyörittäminen. On huolehdittava monista asioista, jotta päivittäinen toiminta olisi mahdollista. On muistettava markkinointi, asiakassuhteen hoito, laskutus, taloushallinto, osuuskunnan johtaminen jne. Vaivannäkö on kuitenkin palkitsevaa ja onnistumiset lisäävät luottamusta omaan osaamiseen ja innostavat kehittämään toimintaa eteenpäin.

Osuuskuntamuotoisessa yrityksessä on se etu, että kaikkea ei tarvitse toteuttaa itse ja toisilta saa tukea myös omaan tekemiseen. Vaikka monista asioista päätetään yhdessä, on yleensä järkevää, että osuuskunnan päivittäistä toimintaa johtaa tietty tehtävään valittu henkilö.

Vaikka toiminta tietyllä hetkellä sujuisi, ei yrityksen pidemmän aikavälin kehittämistä pidä unohtaa. Kehittäminen tarkoittaa esimerkiksi osuuskunnan toimintamallien, tuotteiden, palvelukonseptien ja henkilöstön kehittämistä ja vaatii yleensä myös rahallista panostusta. Tämän vuoksi olisi hyvä tuottaa myös ylijäämää eli voittoa, vaikkei osuuskuntien tapauksessa voitontekoa usein pidetäkään ensisijaisena tavoitteena.

Aineistoa Osuuskunnan kehittämiseen


Lataa Pdf

Kehittyvä osuuskunta - Kysyvä työkirja pienosuuskunnille

Yhtenä Netco-hankkeen tuloksista syntyi Kehittyvä osuuskunta Kysyvä työkirja pienosuuskunnille. Kirja on tarkoitettu osuuskuntien avuksi nimenomaan niiden kehittäessä toimintaansa.

 

Kirjassa yrityksen toimintaa tarkastellaan omistajuuden, asiakkuuden hallinnan, oppimisen sekä talous- ja laatuprosessien kautta.

 

Kirjan tekijät ovat pitkään osuuskunnissa ja osuustoiminnan kehittämisen parissa työskennelleitä henkilöitä; niinpä kirjan aineistokin on käytännönläheistä.

Lataa Pdf
Lataa PDF

Henkilöstöomisteisen osuuskunnan johtaminen

Pellervo ja Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ovat julkaisseet oppaan: Henkilöstöomisteisen osuuskunnan johtaminen: Opas menestyvän osuustoimintayrityksen johtamiseen.

 

Teos on käännös englanninkielisestä julkaisusta, mutta sovellettu Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin.

Lataa PDF