Tietoa osuuskuntien hallintohenkilöille

Osuuskunnan hallinnoimisesta on paljon tietoa jo Osuuskunnan perustajan oppaassa.

Hallintoon voi syventyä Tehokas omistajahallinto -kirjassa. Teoksen laativat Pellervo-Instituutin toimitusjohtaja Heikki Juutinen, KTM Åke Stenström ja varatuomari Raimo Vuori.

Pdf-tiedosto

Tehokas omistajahallinto - Hallintohenkilön käsikirja

Pdf-tiedosto

Pellervon rahoitustyöryhmä on raportissaan arvioinut tuottajaosuuskuntien rahoitusasemaa. Työryhmän raportti kävi kommenteilla kaikissa tuottajaosuuskunnissa. Pellervo-Seuran valtuuskunta hyväksyi 4.12.2014 työryhmän ehdottamat suositukset.

Rahoitustyöryhmä mittasi tuottajaosuuskuntien rahoitusasemaa omavaraisuusasteella vuosina 2002-2012. Yleinen kehityskuva ei aiheuta huolestumista. Useimmat osuuskunnat ylittävät 40 prosentin omavaraisuusasteen, jota yleisesti pidetään hyvänä.

Pdf-tiedosto

Tuottajaosuuskuntien rahoitus - Pellervo-Seuran rahoitustyöryhmän mietintö

Pdf-tiedosto

Omistajuus ja hallinto osuustoiminnallisissa ja keskinäisissä yrityksissä on Pellervon valtuuskunnan suosittama linja yritysten hallinnolle. Raportin valmisteli viisijäsenisen työryhmä vuonna 2010-2011.

Pdf-tiedosto

Omistajuus ja hallinto osuustoiminta- ja keskinäisissä yrityksissä

Pdf-tiedosto

Toimintaa säätelee osuuskuntalaki. Tämä on ymmärrettäväksi kirjoitettu laki, josta on helppoa selvittää, miten osuuskuntaa pitää hoitaa.

Uusi osuuskuntalaki tulee voimaan vuoden 2014 alussa.

Siirry tästä

1.1.2014 voimaantuleva osuuskuntalaki Finlex-palvelussa

Siirry tästä


Osuuskunnissa on erityispiirteitä, jotka erottavat osuuskunnat muista yritysmuodoista. Osuustoiminnan periaateet on koottu yksiin kansiin Osuustoiminnan neuvottelukunnan julkaisussa.

Pdf-tiedosto

Osuustoiminnan arvot ja periaatteet 2000-luvulle

Pdf-tiedosto

Omistajaohjaus ja valvonta osuuskunnissa
Pellervon omistajaohjaustyöryhmän mietintö vuodelta 2000.
Mietintö mm. sisältää itse aiheen lisäksi monien suurimpien osuuskuntien hallinto- ja omistusrakenteiden kuvaukset.

Pdf-tiedosto

Omistajaohjaus osuuskunnissa - mietintö

Pdf-tiedosto