Osuuskuntamuodon käyttö kouluissa

Aineistoa osuuskuntamuotoisesta yrityskasvatuksesta ja kouluissa toimivista osuuskunnista.

Lukio-osuuskunnat – tie yrittäjämäiseen lukioon -selvitys

KTT Eliisa Trobergin ja Pekka Hytinkosken koostamassa tutkimusraportissa tarkastellaan suomalaisia lukio-osuuskuntia yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Kyseessä on pilottitutkimus, jonka tavoitteena oli tutkia, miten lukioihin perustetut osuuskunnat toimivat yrittäjyyskasvatuksen välineenä.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat:
– Miksi lukioihin on perustettu osuuskuntia?
– Ovatko lukio-osuuskunnat toimineet onnistuneesti?
– Mitä hyötyjä osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä saadaan?
– Mitä mahdollisia esteitä on osuuskuntien perustamiselle ja/tai toiminnalle lukioissa?
– Miten osuuskuntien toimintaa tulisi kehittää?
– Miten yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet toteutuvat lukio-osuuskuntien toiminnan kautta?

Pdf-tiedosto

Tutustu myös raporttia koskeviin oppilasosuuskunta kohtaamisessa 19.11.2016. esitettyihin dioihin.

Diasarjat

Perustanko osuuskunnan, kun valmistun? Yli 20:ssä ammattikorkeakoulussa harjoitellaan jo osuuskuntaa yrityksenä. Niissä opiskelijat pääsevät tekemään työtä oikeissa yrityksissä ja oppivat sekä yrittäjyys- että tiimityötaitoja.

Pdf-tiedosto

Osuuskunnat suomalaisten ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskasvatuksen välineenä, KTT Eliisa Troberg, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Pdf-tiedosto

Avoimuus, tasa-arvo, solidaarisuus, ihmislähtöisyys, yhteistoiminta, toisten tuki, toisista välittäminen. Ne kuuluvat osuustoimintaan ja ne näyttävät vaikuttavan osuuskunnan jäseniin ja toimintaan. Osuuskunta koetaan yrityksenä joustavaksi.

Pdf-tiedosto

Arvoperusteisen yritystoiminnan vaikutukset - Case osuuskunnat, KTT Eliisa Troberg, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Pdf-tiedosto

Muuta aineistoa

Miten harjoitella yrittämistä kouluosuuskunnissa? »

Mitä on osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen? »

Katajarinne, Petri (2010) Osuuskunta pähkinänkuoressa & osuuskunnan menestystekijät. Osuuskuntapäivä 15.10.2010.
http://www.kulttuuriverkko.fi/files/kulttuuriverkko-files/osuuskunta_0.pdf

OT-lehden materiaalia oppilaitoksille
http://www.osuustoiminta.coop/ot/ot2_10/opettajat_ja_koulut.htm

Miten opiskelijaosuustoiminta syntyy? OT-lehti
http://www.osuustoiminta.coop/ot/ot3_07/osk_synty.htm

Yrittäjyyskasvatusliite – oppilaitososuuskunnat tutuiksi, Yhdessä yrittämään
http://www.yhteistoiminta.fi/uutiset/uutisarkisto?issue=17

Tietoa oppilaitososuustoiminnasta yläasteelle, lukioon ja ammatillisille oppilaitoksille (Tampereen seudun osuustoimintakeskus)
http://www.osuustoimintakeskus.net/?page_id=40

Tiimiakatemia. Miten meillä opitaan? Kuvaus Tiimiakatemian oppimismetodeista.
http://www.tiimiakatemia.fi/fi/info/miten-meilla-opitaan/

Ruralia-instituutin blogi opiskelijaosuustoiminnasta, Pekka Hytinkoski
http://blogs.helsinki.fi/hy-ruralia/2012/04/27/opiskelijaosuuskunnista/

Opiskelijaosuuskunta valmistaa yrittäjyyteen, artikkeli Etelä-Suomen Sanomissa 13.4.2011
http://www.ess.fi/?article=321569

Varaslähtö kansainväliseen osuustoiminnan vuoteen 2012
http://www.digipaper.fi/DIAK/74108/index.php?pgnumb=6

Osuuskunta Meilon maalisterveiset 2012
http://www.meilo.fi/index.php/fi/blogi/item/17-spyrden-blogi/17-spyrden-blogi?limitstart=0

Työssäoppiminen yrittäjänä
Leonardo da vinci –hankkeiden
päätösseminaari 14.5.2012, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
http://kv.lskky.fi/tiedostot/24/documents/Seminaari14-5-2012/toy.pdf

Lukio lähti lentoon, Opettajalehti epaper 25.9.2009
http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2009_39/139294.htm

Y-Kinon kioskitoiminta Kauhavan lukion työosuuskunnan hoidettavaksi. Y-Kinon blogi 16.12.2011
http://citdon.blogspot.fi/2011/12/y-kinon-kioskitoiminta-kauhavan-lukion.html