EU-sääntely ja osuuskunnan itsemääräämisoikeus – Paikallisosuuspankit yhteistyöryhmästä yhteenliittymiin.

29,00 

Timo Niskanen
Akateeminen väitöskirja 2016
Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden- ja kauppatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipolitiikka.

 

Osasto:

 

Osuuskunnan tavoitteena on yhteinen hyvä: hyödyn tuottaminen jäsenille. Osuustoiminnan periaatteiden mukaan osuuskunnan itsemääräämisoikeus on loukkaamaton, mutta pankkisääntelyn ja valvonnan kiristyminen rajoittavat osuuspankkien itsenäistä päätösvaltaa. Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään, laki ja keskusyhteisön säännöt antavat keskusyhteisölle aseman, jossa omistettava tarvittaessa pakko-ohjaa omistajiaan.

Väitöskirja käsittelee aiemmin itsenäisten osuuspankkien osuustoiminnallisen identiteetin muutosta pankkisääntelyn kiristyessä. Osuuspankit kuuluvat nyt kahteen erilliseen yhteenliittymään. Talletuspankkien yhteenliittymä rajoittaa osuuspankin itsemääräämisoikeutta ja muuttaa jäsendemokratiaan perustuvat paikallisyhteisön yhteisöllistä olemusta. Osuustoiminnan ideaalimalli suvereenista, jäsentensä hallinnoimasta osuuskunnasta ei sääntelyn ja digitalisaation luomassa murroksessa enää toteudu. Mikä on paikallisuuteen perustuvat pienosuustoiminnan tulevaisuus finanssialalla?