,

God förvaltning i medlemsbaserade organisationer

10,00 

Kari Huhtala, 2020, 58 sidor, ISBN 978-952-94-4430-4.

© Kari Huhtala och Finlands Svenska Andelsförbund
Visuell design Marker Creative
Layout Päivi Liikamaa

Guidens nätversion: https://pellervo.fi/sv/god-forvaltning-i-medlemsbaserade-organisationer/

Guiden God förvaltning i medlemsbaserade organisationer fördjupar sig i styrelsens, förvaltningsrådets och fullmäktiges verksamhet på ett konkret och intressant sätt. Boken behandlar förvaltning av andelslag och föreningar och den ger praktiska råd till personer som verkar i dessa organisationer. Guiden ger rekommendationer om hur man kan göra medlemsbaserade organisationer ännu bättre och hur dra nytta av deras särdrag.

Författaren Kari Huhtala arbetar i Pellervo Coop Center som kooperationsdirektör och fungerar också som Finlands Svenska Andelsförbunds verkställande direktör. Han har en lång erfarenhet av utbildning och konsultering av förtroendevalda i andelslag, ömsesidiga försäkringsbolag och föreningar. Dessutom har han skrivit flera vetenskapliga artiklar om bokens tema.

Osastot: ,