, ,

Kansan Talous

25,00 

Pellervo ja yhteisen yrittämisen idea 1989-1999

Kirjoittajat: Markku Kuisma, Annastiina Henttinen, Sami Karhu, Maritta Pohls

Kansan Talous antaa kolme näkökulmaa pellervolaisen liikkeen ja Suomen kehitykseen: osuustoiminnan aatteellis-poliittiset kytkennät, osuuskuntayrittämisen kasvun ja toiminnan dynamiikka sekä paikallistason kansanliike.

Osuustoiminnan vuosisataa lähestytään neljän kauden kautta: synnyn ja perustamisen kauden, läpimurron ja rakentumisen 1920-30-luvuilla, vakiintumis- ja keskittymiskauden 1940-80 -luvuilla ja avautumisen ja uusien rakenteiden muotoutumisen kauden kautta 1980-luvun puolivälistä lähtien.