,

Yhteinen hyvä vai yksityinen etu? Yhteisötalous hyvinvoinnin rakentajana

29,00 

Juhani Laurinkari 2017
Pellervo-Seura ry
235 s.

Osastot: ,

Yhteisötalous työllistää noin kahdeksan prosenttia EU-maiden työvoimasta ja tuottaa kahdeksan prosenttia Unionin bruttokansantuotteesta. Yhteisötaloudella on siten merkittävä asema työllistäjänä ja hyvinvoinnin edistäjänä. Yhteisötalouden tavoitteisiin kuuluu tuotannon tulosten tasapuolinen jako, kansalaislähtöisyys ja oma-aloitteisuuden tukeminen. Yhteisötaloudella on siten merkittäviä sosiaalipoliittisia ulottuvuuksia.

Verkostoituneessa yhteiskunnassa on samoja piirteitä kuin perinteisessä osuustoimintaliikkeessä. Taloudelliset ja sosiaaliset arvot yhdistävän osuustoiminnan elintila kasvaa. Sen avulla lyhytaikaisiakin työsuhteita saadaan virallisen talouden piiriin. Monet maahanmuuttajat ja marginaaliryhmien jäsenet ovat työllistyneet osuustoiminnan avulla.

Kaupalliset toimijat haastavat voimakkaasti julkisen vallan toimijoita hyvinvointipalvelujen tuottajina. Tällä alalla puhdas markkinaehtoisuus ei kuitenkaan toimi, koska hyvinvointipalvelujen tuottamisen tulisi nojata vahvasti moraaliin, solidaarisuuteen ja yhteistoiminnallisuuteen.

Juhani Laurinkari tarkastelee kirjassaan yhteisötalouden merkitystä sosiaalipoliitikkona erityisesti uudistuvan hyvinvointipolitiikan näkökulmasta. Hän nälee yhteisötalouden hyvinvointipoliittiseksi keinoksi korjata markkinoiden toiminnan puutteita ja vääristymiä. Tämän prosessin tarkastelu ja näkyväksi tekeminen on julkaisun ensisijainen tavoite.