Verkossa luettavat julkaisut

Alapuolelta löydät Pellervon ja sen yhteistyökumppaneiden julkaisemia verkossa luettavia julkaisuja. Osa julkaisuista on tilattavissa Pellervon verkkokaupasta.

Osuuskunnan hallintohenkilön käsikirja

Käsikirja osuuskunnan edustajistossa, hallintoneuvostossa tai hallituksessa toimiville. Luettavissa ainoastaan verkossa.

http://hallinnonopas.pellervo.fi


Lukio-osuuskunnat – tie yrittäjämäiseen lukioon

KTT Eliisa Trobergin ja Pekka Hytinkosken koostamassa tutkimusraportissa tarkastellaan suomalaisia lukio-osuuskuntia yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Kyseessä on pilottitutkimus, jonka tavoitteena oli tutkia, miten lukioihin perustetut osuuskunnat toimivat yrittäjyyskasvatuksen välineenä.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat:
– Miksi lukioihin on perustettu osuuskuntia?
– Ovatko lukio-osuuskunnat toimineet onnistuneesti?
– Mitä hyötyjä osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä saadaan?
– Mitä mahdollisia esteitä on osuuskuntien perustamiselle ja/tai toiminnalle lukioissa?
– Miten osuuskuntien toimintaa tulisi kehittää?
– Miten yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet toteutuvat lukio-osuuskuntien toiminnan kautta?

Pdf-tiedosto

Tutustu myös raporttia koskeviin oppilasosuuskunta kohtaamisessa 19.11.2016. esitettyihin dioihin.


Maitovaltuuskunta – Suomalaisen maidon puolesta (2015)

maitovaltuuskuntaMauno-Markus Karjalaisen kirjoittama maitovaltuuskunnan historiikki.

Pdf-tiedosto

”Suomen maitoalan edunvalvonnan ylin päättävä elin Maitovaltuuskunta perustettiin osuusmeijereiden yhteishankkeena Pellervo-Seurassa vastaamaan EU-ajan uusiin tarpeisiin vuonna 1995. MTK:n silloinen johto hanketta aluksi kiivaasti vastusti. 

Organisoitumistaistelun MTK voitti lupaamalla uudistaa oman maitovaliokuntansa ja luovuttaa sen enemmistön Maitovaltuuskunnan valitsemille edustajille. Samalla MTK:n johto hautasi muutamiksi vuosiksi suunnittelemansa Pellervon toiminnan alasajon. 

Edunvalvonnan tie on ollut mäkinen ja vauhdikas. Suomen ensimmäiset EU-vuodet olivat maidontuottajille pitkitettyä kriisiä, kun Maitovaltuuskunta joutui vielä kovasti taistelemaan omasta asemastaankin MTK:n sisällä. Mutta maitomiesten loputon jääräpäisyys ja sinnikkyys alkoivat vähitellen tuottaa tuloksia. Tulivat nurmituki ja Top-up eli tilatuen lisäosa maitotiloille. Myös maitokiintiöt esimerkillisesti hallittiin ja pohjoisen tuen leikkaukset estettiin. 

Itsenäisesti toimivalla Maitovaltuuskunnalla on nyt esittää pitkä lista saavutuksiaan ja onnistuneita hankkeitaan suomalaisen maitoketjun hyväksi. Niiden yhteisarvo nousee useisiin satoihin miljooniin euroihin. Toisaalta myös monta kirvelevää tappiota on koettu. Pahimmat sattuivat Jyrki Kataisen hallituksen aikana, jolloin maitoalan varoituksia ei enää uskottu.

Kriisistä kriisiin on tie siis kulkenut. Onneksi väliin on mahtunut myös lukuisia hyviä vuosia. Näistä kaikista tämä historiikki aidosti kertoo sanoin, kuvin, dokumentein, haastatteluin ja tilastoin.”


Pellervon rahoitustyöryhmän raportti

Pellervon rahoitustyöryhmä on raportissaan arvioinut tuottajaosuuskuntien rahoitusasemaa. Työryhmän raportti kävi kommenteilla kaikissa tuottajaosuuskunnissa. Pellervo-Seuran valtuuskunta hyväksyi 4.12.2014 työryhmän ehdottamat suositukset.

Rahoitustyöryhmä mittasi tuottajaosuuskuntien rahoitusasemaa omavaraisuusasteella vuosina 2002-2012. Yleinen kehityskuva ei aiheuta huolestumista. Useimmat osuuskunnat ylittävät 40 prosentin omavaraisuusasteen, jota yleisesti pidetään hyvänä.

Pdf-tiedosto

Rahoitustyöryhmän puheenjohtaja Kari Huhtalan esitys havainnoista Pellervon Päivässä 2015 (pdf).


Osuuskunnat ja kestävä kehitys

Shimelles Tenaw, Visa Heinonen, Sami Karhu, Petri Ollila (toim.) 2015

Teos käsittelee osuustoiminnan ja kestävän kehityksen ulottuvuuksia monista eri näkökulmista. Kestävän kehityksen osa-alueet ovat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Osuustoiminnan vaikutus kestävään kehitykseen ja ekologiseen kestävyyteen välittyy taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kautta.

Teos sisältää puheenvuoroja osuustoiminnan merkityksestä yliopisto-opetuksen, kansalaisyhteiskunnan ja ruokaturvan kannalta. Artikkeleissa käsitellään osuustoiminnan historiaa ja vaikutusta maaseudun kehitykseen, osuuskuntien kilpailuetuja elintarvikealalla sekä mahdollisuuksia yritysmuotona ja merkitystä kehittyvien maiden kannalta Tansanian esimerkkien pohjalta.

Lopuksi tarkastellaan osuuskuntia käytännön ja opetuksen näkökulmasta. Kirjoittajajoukko edustaa asiantuntemusta ja kokemusta niin osuustoiminnan käytäntöjen kuin akateemisen tutkimuksen ja opetuksenkin kannalta. Osuuskunnat ja kestävä kehitys tarjoaa uusia näkökulmia osuustoimintaan ja kestävään kehitykseen. Kirja sopii kaikille osuuskunnista kiinnostuneille, ja sitä voidaan käyttää yliopisto- ja korkeakoulukurssien materiaalina.

Julkaisu Issuussa   Pdf-tiedosto

Painettu kirja on tilattavissa Pellervon verkkokaupasta osoitteessa: https://pellervo.fi/tuote/osuuskunnat-ja-kestava-kehitys/


 Osuustoiminnan idea

Eliisa Troberg 2014. 109 s.

Kirja on tarkoitettu kaikille taloudellisesta yhteistoiminnasta ja erilaisista yritysmalleista kiinnostuneille. Sitä voidaan käyttää osuustoiminnalliseen yritysmalliin tutustumisessa esimerkiksi oppilaitoksissa, järjestöissä ja yrityksissä.

Kirjan tavoitteena on avata osuustoiminnan ideaa ja osuustoiminnallisen yritysmallin ominaispiirteitä lukijalle. Kirjassa käsitellään osuustoiminnan taustalla olevaa ihmiskäsitystä, arvopeusteisuutta sekä yhteiskuntavastuullisuutta, joka on sisäänrakennettu yritysmalliin. Näiden ominaispiirteiden vaikutuksia tarkastellaan sekä suurten että pienten osuuskuntien käytännön toimintaan ja johtamiseen.

Julkaisu Issuussa   Pdf-tiedosto

Painettu kirja on tilattavissa Pellervon verkkokaupasta osoitteessa: https://pellervo.fi/tuote/osuustoiminnan-idea/


ohjelma-ot-vuosikymmenelleKansainvälisen osuustoiminnan vuosikymmenen ohjelma, suomennos

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA julkaisi vuoden 2013 alussa suunnitelman osuustoiminnan vuosikymmenelle. Nyt siitä on julkaistu suomennos. Julkaisusta tulee myöhemmin saataville painettu, kuvitettu versio.

Suomennos on nyt ladattavissa Pdf-tiedostona tästä.

Pdf-tiedosto

Hanna Muukan kokoama ohjelmaa tiivistävä esitys, PDF-tiedosto.


Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa
– kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta.

Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi

Kolme ensimmäistä esimerkkikappaletta perustuvat vuonna 2011 Jonathan
Blandin Co-operatives UK:lle kirjoittamaan Time to Get Serious – julkaisuun, jossa käsiteltiin Espanjan,
Italian ja Ruotsin osuuskuntien tuottamia julkisia palveluja. Britanniaa käsittelevän kappaleen ovat
kirjoittaneet Anne ja Jonathan Bland ja viimeisen, Suomen osuustoimintaa koskevan kappaleen Pekka
Pättiniemi.

Raportin tarkoituksena ei ole ollut luoda kattavaa ja kokonaisvaltaista katsausta kunkin maan
yhteiskunnalliseen osuustoimintaan, vaan käsitellä osuustoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita
muutaman toimialaesimerkin kautta kussakin maassa sekä herätellä keskustelua suomalaisen
osuustoiminnan kehittämisestä julkista sektoria kohtaavien haasteiden valossa.

Painettuja yksittäiskappaleita voit tilata veloituksetta tästä.

Pdf-tiedosto  Näköisversio Issuussa


Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja

Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja tarjoaa työkaluja Y-sukupolven johtamiseen. Innostuskirja käy maan, veden, tulen, tuulen ja tyhjyyden elementtien kautta läpi kaverijohtajuuden portaat. Kaverijohtajuuden työkaluista on hyötyä kaikille tulevaisuuden johtajille.

Kirja on luettavissa näköisversiona Issuu-palvelussa ja saatavilla PDF-tiedostona.

Kirja on myös tilattavissa verkkokaupasta painettuna versiona.

Julkaisu Issuussa   Pdf-tiedosto


Osuustoiminnan eduskuntavaalitavoitteet vaalikaudelle 2011-2015

Osuustoiminnan neuvottelukunta, Pellervo, Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland ja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat SVOSK ry tekivät eduskuntavaalitavoitteet kansanedustajille.

Neljä pääkohtaa tavoitteissa ovat

1. Kiirehdimme uutta osuuskuntalakia
2. Tasapuolisuutta verotukseen ja kirjanpitosäännöksiin
3. Vakavaa huomiota opetukseen ja tutkimukseen
4. Osuustoiminta huomioitava yleisessä elinkeinopolitiikassa

Pdf-tiedosto

Osuustoiminta – vastuullista suomalaista omistajuutta

Osuustoiminnan neuvottelukunnan julkaisu taloudesta ja suomalaisesta omistajuudesta. Keskustelussa omistajuudesta neuvottelukunta nostaa kirjan saatekirjoituksessa kotimaisen osaamisen ja yrittäjyyden rinnalle käsitteen yhteistyö.

26-sivuisessa julkaisussa on osuustoiminnan periaatteita esiteltäessä kerrottu suomalaisen osuustoiminnan tilasta vuonna 2005 ja valotettu osuustoiminnallisten yritysten erilaisia vastuita.

Osuustoiminnan neuvottelukunta perustettiin marraskuussa 2001. Se on muun muassa edistänyt opetusta ja tutkimusta ja tehnyt osuustoimintaa tunnetuksi.

Neuvottelukunta korostaa myös tässä julkaisussa osuustoiminnallisen yritysmallin kohtelua tasavertaisena muiden yritysmuotojen rinnalla sekä lainsäädännössä että yritysneuvonnassa.

Pdf-tiedosto


Osuuskuntalaki 1.1.2014

Uusi 1.1.2014 voimaantullut osuuskuntalaki. Julkaisussa on myös Laki osuuskuntalain voimaanpanosta.

Pdf-tiedosto

Painettu versio on tilattavissa verkkokaupastamme.


 Mitä se menestyminen oikein on? – Esite osuustoiminnasta

Esitteen tavoitteena on tutustuttaa ihmiset pienellä lukemisella osuustoiminnan perusasioihin ja rohkaista heitä yritysmuotoon, jossa menestyminen sisältää syviä arvoja kannattavan liiketoiminnan ohessa.

Pdf-tiedosto


Tehokas omistajahallinto – Osuuskunnan hallintohenkilön käsikirja

Käytännönläheinen apu ja rohkaisu niille, joilla on mahdollisuus ja kiinnostusta osallistua osuustoiminnallisten ja muiden jäsen- ja asiakasomisteisten yritysten hallintoon. 

Tehokas omistajahallinto on hallinnossa jo oleville ja etenkin uusille jäsenille tarkoitettu käsikirja. Teoksesta on ilmestynyt 2. uudistettu painos vuonna 2006. Teosta on ajankohtaistettu ja lainsäädännön muutokset on otettu huomioon.

Pdf-tiedosto

Osuuskunnan perustajan opas

Marraskuussa 2014 päivitetty Juhani Lehdon ja Tuulikki Holopaisen toimittama Osuuskunnan perustajan opas löytyy verkkosta osoitteesta http://perustajanopas.pellervo.fi

Siirry tästä

Kehittyvä osuuskunta – Kysyvä työkirja pienosuuskunnille

Yksi Netco-projektin tuotteista, Kehittyvä osuuskunta Kysyvä työkirja pienosuuskunnille, on luettavissa pdf:nä. Työkirja on tarkoitettu osuuskuntien avuksi niiden kehittäessä toimintaansa. Osuuskunnan toimintaa tarkastellaan tässä neljästä näkökulmasta: omistajuuden, asiakkuuden hallinnan, oppimisen sekä talous- ja laatuprosessien kautta. Kirjan läpi kulkevana teemana on yritysten verkottuminen, jolle on myös oma osionsa työkirjan lopussa.

Pdf-tiedosto

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n  vuodelta 2002 oleva SUOSITUS NRO 193, joka koskee osuustoiminnan edistämistä.

Lue suositus tästä

Osuustoiminnan EU asiakirja

Euroopan komissio antoi tiedonnannon osuuskuntien edistämisestä Euroopasta vuonna 2004. Se on luettavissa Euroopan Komission verkkosivulta.

Lue asiakirja tästä

Kilpailulainsäädäntö ja osuuskunnat

Vuonna 2003 tehty selvitys analysoi kilpailulainsäädäntöä ja sen tulkintaa verrattuna osuuskuntalain ja vakuutusyhdistyslain perustana olevaan yhteistoiminnalliseen liiketoimintaan. Selvityksen ovat laatineet Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castrén & Snellmanista.

Lue selvitys tästä

Työosuuskuntien kansainvälinen julkilausuma

Julkilausuma vuodelta 2008

Lue tästä

Katso myös:

Tuotteet. Pellervon tilattavissa olevat painetut tuotteet.

Digikirjasto, josta löydät mm. historiallisia kirjoja, tutkimuksia, väitöskirjoja, graduja ja opinnäyteitä osuustoiminnasta.