Finlands Svenska Andelsförbund

Finlands Svenska Andelsförbund är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska andelslagen. Sedan 1993 är Andelsförbundet i ett nära samarbete med andelslagens centralorganisation Pellervo. Förbundet betjänar sina medlemsföretag genom att förmedla Pellervos svenskspråkiga tjänster i juridisk och ekonomisk rådgivning, med utbildning av företagens förtroendevalda och personal samt hjälper även nya andelslag med juridisk rådgivning bl.a. vid uppgörandet av stadgar och med grundandet i praktiken.

BESÖKSADDRESS

Simonsgatan 6
00100 HELSINGFORS

POST

FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND
PB 77
00101 HELSINGFORS
TELEFON (040) 846 6704
FO-nummer 0235629-7

E-FAKTURAADRESSINFORMATION

E-faktura adress: 003702356297
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt, vänligen skicka in pappersfakturor till:
Finlands Svenska Andelsförbund rf
02356297
PL 100
80020 Kollektor Scan

KONTAKTINFORMATION

VD Kari Huhtala, tfn. +358 40 8466 704, kari.huhtala@pellervo.fi

Registerbeskrivning