Finlands Svenska Andelsförbund

Finlands Svenska Andelsförbund är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska andelslagen. Sedan 1993 är Andelsförbundet i ett nära samarbete med Pellervo Coop Center. Förbundet betjänar sina medlemsföretag med juridisk och ekonomisk rådgivning, med utbildning av företagens förtroendevalda och personal samt hjälper även nya andelslag med juridisk rådgivning vid grundandet bl.a. vid uppgörandet av stadgar och med grundandet i praktiken.

BESÖKSADDRESS

Simonsgatan 6
00100 HELSINGFORS

POST

FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND
PB 77
00101 HELSINGFORS
TELEFON (040) 846 6704
FO-nummer 0235629-7

Ordförande Stefan Saaristo
VD Kari Huhtala

Registerbeskrivning