Finlands Svenska Andelsförbund

Finlands Svenska Andelsförbund är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska andelslagen. Sedan 1993 är Andelsförbundet i ett nära samarbete med Pellervo Coop Center. Förbundet betjänar sina medlemsföretag med juridisk och ekonomisk rådgivning, med utbildning av företagens förtroendevalda och personal samt hjälper även nya andelslag med juridisk rådgivning vid grundandet bl.a. vid uppgörandet av stadgar och med grundandet i praktiken.

BESÖKSADDRESS

Simonsgatan 6
00100 HELSINGFORS

POST

FINLANDS SVENSKA ANDELSFÖRBUND
PB 77
00101 HELSINGFORS
TELEFON (040) 846 6704
FO-nummer 0235629-7

E-FAKTURAADRESSINFORMATION

E-faktura adress: 003702356297
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt, vänligen skicka in pappersfakturor till:
Finlands Svenska Andelsförbund rf
02356297
PL 100
80020 Kollektor Scan

ANDELSFÖRBUNDETS LEDNING

Ordförande Stefan Saaristo
VD Kari Huhtala

Registerbeskrivning