Förtjänstmedaljer

Premiera era förtroendevalda och tjänstemän

 

 

Finlands Svenska Andelsförbund
beviljar på ansökan av företagen följande förtjänstmedaljer:

I klass Guldmedalj i förgyllt silver. Till personer som verkat synnerligen förtjänstfullt eller minst 30 år inom andelsrörelsen.
Pris 190 €.
II klass Medalj i silver. Till personer som verkat förtjänstfullt eller minst 20 år inom andelsrörelsen.
Pris 160 €.
III klass Medalj i brons. Till personer som verkat minst 10 år inom andelsrörelsen.
Pris 130 €.

Med medaljerna följer också ett bröstmärke och ett diplom.

Mer information fås från:
Finlands Svenska Andelsförbund, (Simonsgatan 6), PB 77, 00101 HELSINGFORS.
Telefon 040 846 6704
E-post: kari.huhtala@pellervo.fi