God förvaltning i medlemsbaserade organisationer

God förvaltning är aldrig gammalmodig. Oberoende av organisationsformen. Det finns ändå flera särdrag i medlemsbaserade organisationer – andelslag, ömsesidiga försäkringsbolag och föreningar – som skiljer dessa organisationer från andra. Medlemsbaserade organisationer ägs och styrs av sina medlemmar. Medlemmarna är jämställda enligt principen en medlem, en röst. Styrning, kontroll och medlemsdemokrati hanteras genom speciella förvaltningsorgan som fullmäktige och förvaltningsråd.

På grund av de ovannämnda särdragen finns det ett speciellt behov av att betrakta förvaltningen i medlemsbaserade organisation. Den här guiden har uppstått av dessa behov. Boken har skrivits så att den på bästa möjliga sätt ska hjälpa förtroendevalda.

Denna bok skulle inte ha kommit till utan ett bidrag av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden. Varmt tack till stiftelsen för dess värdefulla stöd.

Jag hoppas att guiden ska användas flitigt i medlemsbaserade organisationer, läroanstalter och bland alla som på sätt eller annat är involverade inom andelsrörelsen, ömsesidig försäkringsverksamhet eller föreningsvärlden.

Helsingfors den 18.12.2020.

Kari Huhtala