Pellervolla on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Ekokompassi_logo

Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervolle on elokuussa 2023 myönnetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmäserifikaatti. Ympäristölupauksemme mukaisesti haluamme tiedostaa paremmin ja sitä kautta vähentää ilmastovaikutuksiamme. Pyrimme vaikuttamaan myös siihen, että sidosryhmämme huomioivat paremmin ympäristönäkökulmat. Nämä tavoitteet saavuttaaksemme aiomme:

  • Kaikissa yhteistyökuvioissa miettiä ympäristönäkökulmat, jotka tulee ottaa huomioon ja luoda käytänteet, miten tämä vaikuttaa päätöksiin esimerkiksi hankinnoissa.
  • Vähentää lämpöenergian- ja sähkönkulutusta.
  • Hankkia vain tarpeeseen ja kestävästi uusien hankintaohjeidemme mukaisesti.
  • Pyrkiä minimoimaan jätteiden synnyn. Lajittelemme ja kierrätämme kaiken.
  • Vähentää liikkumisesta johtuvia päästöjä.
  • Seurata ja pienentää vielä laajemmin tapahtumiemme hiilijalanjälkeä.
  • Vaikuttaa kansainvälisissä yhteyksissä ympäristö- ja ilmastonmuutosteemojen suurempaan näkyvyyteen.
  • Jakaa hyviä käytänteitä viestimällä ja keräämällä osuuskuntien omia, hyviä arkisia toimia ympäristöasioissa sekä herätellä keskustelua, mitä voisi tehdä lisää.
  • Lisätä henkilöstön ja muiden sidosryhmien ympäristötietoisuutta erityisesti koulutuksin.

Ekokompassi on toimialariippumaton ja perustuu tunnettuun ISO 14001 –standardiin. Sen toimintamallia on kehitetty yli 10 vuoden ajan yhdessä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama. Ekokompassi-sertifikaatti on jo yli 500 organisaatiolla ja se on laajasti käytössä myös Pellervoa vastaavissa organisaatioissa, myös osalla meidän jäsenyrityksistämme. Uskomme, että tästä työkalusta voi olla hyötyä myös muille sidosryhmillemme ja erityisesti pienemmille osuuskunnille.

Sertifikaatti koskee vain Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervoa, ei Pellervo-Mediaa tai PI-johtamiskoulua. Mutta koska toimimme yhteisessä toimistossa, ympäristöjärjestelmä on osa koko pellervolaisen työyhteisön yhteistä tekemistä.