Osuustoiminnan arvot ja periaatteet

Osuustoiminnan arvot:

 • Omatoimisuus
 • Omavastuisuus
 • Demokratia
 • Oikeudenmukaisuus
 • Tasa-arvo
 • Solidaarisuus

Eettiset arvot:

 • Rehellisyys
 • Avoimuus
 • Yhteiskunnallinen vastuu
 • Muista ihmisistä välittäminen

Osuustoiminnan periaatteet:

 1. Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys
 2. Demokraattinen jäsenhallinto
 3. Jäsenten taloudellinen osallistuminen
 4. Itsenäisyys ja riippumattomuus
 5. Koulutus, oppiminen ja viestintä
 6. Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö
 7. Vastuu toimintaympäristöstä