Oppaat

Hyvä hallinto osuuskunnissa

Verkko-opas, Kari Huhtala, 2021.

Opas tarkastelee osuuskunnille ominaisia hallinnon kysymyksiä roolien, vuorovaikutuksen ja kehittämisen näkökulmasta. Opas on kirjoitettu siten, että se olisi helppolukuinen ja tarjoaisi konkreettista tukea osuuskunnan hyvän hallinnon kehittämiseen. Se on tarkoitettu osuuskuntien luottamushenkilöille, toimihenkilöille ja kaikille niille, jotka tekevät työtä osuuskuntien parissa tai niiden hyväksi.

hyva-hallinto

Osuuskunnan perustajan opas

Pellervon ylläpitämä verkkoaineisto osuuskunnan perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen. Tärkeänä osuutena on osuuskunnan mallisäännöt, joita suosittelemme käytettävän osuuskunnan sääntöjen pohjana.

Osuuskunnan perustajan opas -sivusto

perustajanopas

Osuustoiminnan idea

Eliisa Troberg 2014. 109 s.

Kirja on tarkoitettu kaikille taloudellisesta yhteistoiminnasta ja erilaisista yritysmalleista kiinnostuneille. Sitä voidaan käyttää osuustoiminnalliseen yritysmalliin tutustumisessa esimerkiksi oppilaitoksissa, järjestöissä ja yrityksissä.

Kirjan tavoitteena on avata osuustoiminnan ideaa ja osuustoiminnallisen yritysmallin ominaispiirteitä lukijalle. Kirjassa käsitellään osuustoiminnan taustalla olevaa ihmiskäsitystä, arvopeusteisuutta sekä yhteiskuntavastuullisuutta, joka on sisäänrakennettu yritysmalliin. Näiden ominaispiirteiden vaikutuksia tarkastellaan sekä suurten että pienten osuuskuntien käytännön toimintaan ja johtamiseen.

PDF

Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja

Heikki Toivanen, Maija Kotamäki (kuvitus) 2014.

Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja tarjoaa työkaluja Y-sukupolven johtamiseen. Innostuskirja käy maan, veden, tulen, tuulen ja tyhjyyden elementtien kautta läpi kaverijohtajuuden portaat. Kaverijohtajuuden työkaluista on hyötyä kaikille tulevaisuuden johtajille.

Kirja on luettavissa näköisversiona Issuu-palvelussa ja saatavilla PDF-tiedostona.

Tilaa painettu kirja

Osuustoiminta oppimismallina yrittäjyyteen

Opas opiskelijoiden osuuskuntien perustamiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen

Eliisa Troberg ja Pekka Hytinkoski 2018.

”Meistä tulee täällä ainutlaatuisia siksi, että jokainen pystyy rakentamaan omien mielenkiintojen pohjalta omanosaamisensa.”

Oppaan tarkoituksena on edistää opiskelijoiden osuuskuntien perustamista ja niiden toiminnan kehittämistä. Opasta voivat hyödyntää opiskelijat, opettaja/valmentajat, oppilaitosten johto ja muu henkilökunta, oppilaitosten sidosryhmät sekä opetushallinto.

PDF
Issuu-palvelu (sama kuin edellä)

Tilaa maksuton painettu versio

Osuuskunta - Pieni voima suureksi. Käsikirja osuuskunnan jäsenelle

Sami Karhu

Verkko-opas

Kehittyvä osuuskunta - Kysyvä työkirja pienosuuskunnille

Pellervo, Idecoop, Coop Finland, Sataosaajat, 35 s, 2007.
Työkirja tuotettiin osana pienosuuskuntien verkko-osaamista tukevaa Netco-projektia. Osuuskunnan toimintaa tarkastellaan omistajuuden, asiakkuuden hallinnan, oppimisen sekä talous- ja laatuprosessien kautta. Kirjan läpi kulkevana teemana on yritysten verkottuminen, jolle on myös oma osionsa työkirjan lopussa.

PDF