Hallinto ja johtaminen

Osuuskuntalain mukaan pakolliset toimielimet ovat osuuskunnan kokous, hallitus ja tilintarkastajat.

Vaikka lainsäädännöllä on keskeinen asema osuuskuntien ohjaamisessa, se ei kuitenkaan määrää sitovasti, mitä toimi- tai hallintoelimiä osuuskunnan tulee käyttää. Isommissa osuuskunnissa tavallinen on edustajisto, joka korvaa osuuskunnan kokouksen.

Lisäksi osuuskunnassa voi olla osuuskuntakokouksen tai edustajiston valitsema hallintoneuvosto, jonka tehtävä on valvoa hallituksen ja johdon toimintaa. Näistä osuuskunta määrää omissa säännöissään.

Hallinto

Hallinto- ja toimielinten tehtävät

Osuuskunnan kokous (vaihtoehtoisesti edustajisto) on osuuskunnan ylin päättävä elin, sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvissa asioissa. Se päättää esimerkiksi hallituksen ja tilintarkastajien valinnoista, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja sääntöjen muuttamisesta. Tällä elimellä ei ole operatiivista tehtävää.

Hallintoneuvoston valitsee osuuskunnan hallituksen ja valvoo sen toimintaa. Se valvoo myös toimitusjohtajan toimintaa ja osuuskunnan säännöistä riippuen myös valitsee hänet, mikäli tehtävä ei kuulu hallitukselle. Hallintoneuvosto päättää osuuskunnan laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista.

Hallitus vastaa osuuskunnan toiminnan lainmukaisuudesta ja varojen hallinnoinnista. Hallitus vastaa osuuskunnan strategiasta ja johtaa osuuskuntaa.

Käytännön operatiivista johtamista hoitamaan voidaan valita toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus tai hallintoneuvosto. Pienissä osuuskunnissa on tavallista, että niillä ei ole toimitusjohtajaa. Silloin operatiivisista tehtävistä vastaa hallitus.