Tutkimus

Pellervon Taloustutkimus PTT

PTT on tutkimuslaitos, jonka taustalla on Pellervon lisäksi joukko maa- ja elintarviketalouden sekä metsäalan yhteisöjä. Se tuottaa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon kannalta olennaista tutkimustietoa. Pääpaino on soveltavassa tutkimuksessa. Toiminta jakautuu kolmen alueen tutkimuksiin:

  • kansantalouden
  • maa- ja elintarviketalouden
  • metsäsektorin

Ennusteita tehdään edellisten aiheiden lisäksi keskeisistä kokonaistaloudellisista ilmiöistä ja Suomen eri alueiden talouskehityksen pääpiirteistä.

www.ptt.fi

Kantar TNS Agri

Kantar TNS Agri Oy on ainoa maa- ja elintarviketalouteen erikoistunut markkinatutkimusyritys Suomessa.

Se tuottaa markkinatieto-, markkinatutkimus- ja asiantuntijapalvelua elintarvikeketjulle, maa-, metsä- ja puutarhatalouteen kytkeytyville yrityksille ja organisaatioille.

Yhtiön juuret ovat vuodessa 1932, jolloin syntyi Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos (PSM). Nykyistä edeltävä nimi oli Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Nykyään Pellervo omistaa yrityksen yhdessä Kantar TNS Oy:n kanssa.

www.kantar.fi