Opinnot

Osuuskuntalähettiläät

Osuuskuntalähettiläät ovat kokeneita ammattilaisia eri osuuskunnista ja järjestöistä. He jakavat tietoa ja kokemuksia osuuskunnasta yritysmuotona, tuoden arvokasta näkökulmaa ja syvällistä ymmärrystä osuustoiminnasta.

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies (CNS) on kuuden yliopiston laajuinen yliopistoverkosto, jonka opetusta kehittää, tuottaa ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä verkoston yliopistojen kanssa. Vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden sivuainekursseja ja -kokonaisuuksia verkko-opetuksena.

Lue lisää Helsingin yliopiston Co-op Network Studies -sivustolta:

Ruralia-instituutti

Opiskelijaosuustoiminta

Eri koulutusasteiden oppilaitoksissa toimii osuuskuntamuotoisia yrityksiä, joissa opiskelijat oppivat yrittäjyyttä, ammattiosaamista, työelämätaitoja sekä ansaitsevat rahaa tekemällä työtä. Suuressa osassa osuuskuntia opiskelijat kerryttävät myös opintosuorituksiaan osuuskuntatyöskentelyn kautta.