Vaikuttaminen

Pellervo ajaa osuustoiminnan etua eri tavoin

Pellervon tehtävänä on edistää osuustoimintaa yrittämismallina ja osuuskuntaa kilpailukykyisenä yritysmuotona.

Se pyrkii vaikuttamaan osuustoiminnan puitteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu sekä erilaisten yhteistyöryhmien kautta että lausuntoja antamalla ja verkostoissa sekä tapahtumissa vaikuttamalla.

Pellervo haluaa myös tarjota jäsenilleen verkostoitumismahdollisuuksia, joiden avulla kukin pystyy myös parhaalla mahdollisella tavalla tuomaan yritysmuotoaan tai omistustaustaansa esille keskeisenä erottautumistekijänä.

Pellervo ajaa kaikkien osuustoiminnallisten yritysten etua, suurten ja pienten sekä aloittavien että vakiintuneiden.

Merkittäviä pysyviä teemoja kehittämistyössä ovat kestävä kehitys, osuustoiminnan opetus ja kansanvälinen yhteistyö.