Keskinäisyyys

Vakuutusalan osuustoimintaa

Keskinäisyys on yksi merkittävä osuustoiminnan muoto.

Keskinäisissä yhtiöissä vakuutuksenottajat omistavat ja hallinnoivat yhdessä yhtiöitä ja yhdistyksiä.

Käytännössä vakuutuksen ostaminen keskinäisestä vakuutusyrityksestä tuottaa automaattisesti myös yhtiön jäsenyyden. Asiakkaasta ja vakuutuspalvelun käyttäjästä tulee siten myös omistaja.  

Vakuutusyhtiöt ovat alkujaan olleet muodoltaan keskinäisiä, joissa asiakkaat jakavat riskit ja kulut, mutta myös omistavat yhtiönsä yhdessä. Näin alkuperäisideaksi rakentui riskien hallinta, eikä suinkaan toimintaan sitoutuvan pääoman tuotto.  

Keskinäiset ja osuustoiminnalliset toimijat lisäävät nykyisen liike-elämän monimuotoisuutta. Keskinäinen vakuutustoiminta nojaa yhä voimakkaasti paikallisuuteen ja alueellisuuteen. Vahva asiakasosaaminen, henkilökohtainen palvelu ja ripeä korvaustoiminta ovat asioita, joita vakuutuksenottajat arvostavat. Koska asiakkaat ovat myös keskinäisten yhtiöiden omistajia, he voivat vaikuttaa yritystensä toimintaan ja päätöksen tekoon.

Äänivaltaa vakuutusmaksujen mukaan

Asiakasomistajien äänivalta ja vastuu jakautuu heidän maksamiensa vakuutusmaksujen suhteessa. Tässä se eroaa perinteisestä osuustoiminnallisesta jäsen-ääni -periaatteesta.  

Vaikuttamismahdollisuuksia asiakasomistaja voi käyttää vakuutusyhdistyksensä yhdistyskokouksessa tai keskinäisen yhtiön yhtiökokouksessa, joissa valitaan edustajat yhtiön tai yhdistyksen hallintoon. Toiminnan tavoitteena on vakaus, varsinaisen vakuutustoimintaan keskittyminen sekä sen kannattavuus.  

Keskinäisyys ei sinänsä tee yhdestäkään vakuutusyhtiöstä muita parempaa, mutta ainakin teoriassa keskinäisyyden tärkeimmän tavoitteen pitäisi olla mahdollisimman hyvien ja edullisten palveluiden tuottaminen asiakkaille.

Keskinäisyyteen ja osuustoiminnallisuuteen kuuluvat paremminkin edulliset hinnat ostotilanteessa kuin reippaalla hinnoittelulla kerättyjen hyvitysten jälkijättöinen jakaminen. Voitonjako tapahtuu antamalla vakuutuksenottajille maksunalennuksia tai – palautuksia, tai maksuttomia lisäetuja.  

Tehokkuutta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta korostavana aikana tarvitaan erilaisia vakuutusalan toimijoita varmistamaan tervettä kilpailua sekä tuomaan alalla uusia innovaatioita.