Kysyttyä

Osuuskunnan toiminnan lopettaminen ja varojen jakaminen

21.10.2022

Kysymys: Osuuskuntamme ei ole toiminut enää pitkään aikaan ja olemme keskustelleet osuuskunnan jäljellä olevien varojen jakamisesta jäsenten kesken. Olemme yrittäneet tuloksetta selvittää monesta paikasta, missä vaiheessa osuusmaksut voidaan palauttaa jäsenille. Entä miten toimitaan vararahaston kanssa? Milloin vararahastossa olevat varat voidaan jakaa jäsenille? Vastaus: Osuuskunnan toiminnan aikana yhtiön varojen jakamista on rajoitettu mm. osuuskunnan velkojien aseman

Mikä on osuuskunnan kokouksen tehtävä, mitä se päättää?

21.12.2021

Osuuskunnan kokouksen tehtävänä on osuuskunnan keskeisimmistä asioista ja tärkeimmistä resursseista päättäminen.   Osuuskunnan kokous päättää mm. hallituksen tai mahdollisen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta, tuloksen käyttämisestä, sääntöjen muuttamisesta, jäsenten osuusmaksuvelvollisuudesta, osuuskunnan sulautumisesta ja osuuskunnan purkamisesta.   Vuosittain järjestettävä varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä   päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta päättää tuloksen (ylijäämän) käyttämisestä päättää vastuuvapauden myöntämisestä

Mikä on vesiosuuskunta?

21.12.2021

Vesiosuuskuntia käytetään vesihuollon ja mahdollisesti jätevesihuollon järjestämiseen yleensä haja-asutusalueilla. Niiden jäseniä ovat alueella olevien kiinteistöjen omistajat eli vesiosuuskunnan palveluiden käyttäjät.

Mille toimialoille osuuskunta soveltuu?

21.12.2021

Osuustoiminta ei ole toimialasidonnaista, vaan sopii kaikkialle, missä voimien yhdistämisellä päästään parempaan lopputulokseen kuin yksin toimittaessa. Niinpä osuuskuntia toimii eri toimialoilla sekä kaupungeissa että maaseudulla.

Mikä on keskinäinen vakuutusyhtiö?

21.12.2021

Keskinäisen vakuutusyhtiön omistavat sen vakuutuksen ottajat. Keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuksen ostaminen keskinäisestä vakuutusyrityksestä tuottaa automaattisesti jäsenyyden. Keskinäiset vakuutusyhtiöt ovat myös osuustoiminnallisia yrityksiä.

Mikä on osuuspankki?

21.12.2021

Osuuspankki on osuuskuntaa vastaava yhtiömuoto luotto- ja rahoitusalalla. Osuuspankkien toimintaan sovelletaan osuuspankkilakia osuuskuntalain lisäksi.

Mitkä ovat osuuskunnan hallintoneuvoston tehtävät?

21.12.2021

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnalla on hallintoneuvosto. Se valitsee hallituksen jäsenet ja usein myös toimitusjohtajan. Sen tehtävänä on valvoa, että hallitus ja toimitusjohtaja toimivat osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen mukaisesti.

Mitkä ovat osuuskunnan hallituksen tehtävät?

21.12.2021

Hallitus on yrityksen tärkein hallintoelin. Hallituksen tärkein tehtävä on osaavan toimitusjohtajan löytäminen. Sen tehtävänä on yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa määritellä yrityksen strategiset linjaukset ja valvoa niiden toimeenpanoa. Hallituksen tehtävänä ei ole puuttua yrityksen operatiiviseen johtamiseen. Rooliero toimitusjohtajan kanssa on pidettävä selvänä.

Mitä ovat osuustoiminnan arvot ja periaatteet?

21.12.2021

Osuustoiminnan periaatteet: Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys Osuuskunnat ovat vapaaehtoisia organisaatioita, jotka ilman sukupuolista, yhteiskunnallista, rodullista, poliittista tai uskonnollista syrjintää ovat avoimia kaikille, jotka voivat käyttää osuuskunnan palveluja ja ovat valmiita noudattamaan jäsenyyden velvoitteita. Demokraattinen jäsenhallinto Osuuskunnat ovat jäsentensä hallitsemia demokraattisia organisaatioita. Päätöksentekoon aktiivisesti osallistuva jäsenistö määrää niiden toimintalinjoista. Luottamushenkilöinä toimivat miehet ja naiset ovat vastuussa

Mikä erottaa osuuskunnan osakeyhtiöstä?

Mikä erottaa osuuskunnan osakeyhtiöstä?

21.12.2021

Osuuskunta on jäsentensä omistama ja demokraattisesti hallitsema yritys. Osakeyhtiön omistavat osakkaat, joilla on hallussa osakeyhtiön osakkeet Osuuskunnassa päätösvalta jakautuu pääsäännön mukaan jäsen ja ääni –periaatteella. Osakeyhtiöissä äänivalta jakautuu osakeomistuksen mukaan. Osuuskunnassa tulos jaetaan pääosin sen mukaan kuin kukin jäsen on käyttänyt osuuskunnan palveluita. Osuuskunnassa palveluiden tuottaminen on pääasia. Osakeyhtiössä pääoman tuotto on yleensä pääasia ja

Mitä tarkoitetaan osuuskunnan kaksoisluonteella?

21.12.2021

Osuustoimintayrityksen kaksoisluonne tarkoittaa, että osuuskunta toimii jäsenistönsä suuntaan omistajiensa demokraattisena jäsenyhteisönä ja markkinoiden suuntaan tehokkuutta ja tulosta tavoittelevana liikeyrityksenä.

Velvoittaako osuuskunnan jäsenyys mihinkään?

21.12.2021

Osuuskunta on yritys, jonka sen jäsenet omistavat. He myös päättävät osuuskunnan toiminnasta käyttämällä päätösvaltaa osuuskunnan hallinnossa. Valta tuo jäsenille myös vastuun. Osuuskunnan ajatus on, että sen jäsenet käyttävät osuuskunnan tuottamia tuotteita ja palveluita. Osuuskunnan jäsen maksaa osuuskuntaan liittyessään osuusmaksun. Osuusmaksuista koostuu osuuskunnan liiketoiminnan edellyttämä oma pääoma. Osuuskunnan päätöksenteon erityinen piirre on demokratia. Jokaisella jäsenellä on ylintä

Miten asiakasomistajien äänivalta määräytyy keskinäisessä yhtiössä?

21.12.2021

Asiakasomistajien äänivalta ja vastuu jakautuu heidän maksamiensa vakuutusmaksujen suhteessa. Tässä se eroaa osuustoiminnallisesta jäsen ja ääni -periaatteesta.   Vaikuttamismahdollisuuksia asiakasomistaja voi käyttää vakuutusyhdistyksensä yhdistyskokouksessa tai keskinäisen yhtiön yhtiökokouksessa, joissa valitaan vakuutuksenottajien edustajat vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen hallintoon.

Mitä on osuustoiminta?

21.12.2021

Osuustoiminta on osuuskunnan puitteissa tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenilleen näiden tarvitsemia hyödykkeitä ja palveluksia mahdollisimman edullisin ehdoin sekä jäsenten hyvinvoinnin turvaaminen.

Mikä on osuuskunta?

21.12.2021

Osuuskunta on monille eri toimialoille soveltuva yritysmuoto. Osuuskunnan asioista päättävät sen jäsenet eli omistajat tasa-arvoisesti jäsen ja ääni –periaatteella. Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään yksi henkilä, yritys tai muu yhteisöä. Osuuskunta on joustava yritysmuoto, jonka perustaminen on mahdollista pienelläkin sijoituksella, sillä laki ei määrittele minimipääomaa. Kuten muillakin yrityksillä, myös osuuskunnalla on aina oltava edellytykset kannattavaan toimintaan.