Osuuskunnan jäsenyys

Osuuskuntalailla on tehty mahdolliseksi suurienkin ihmismäärien taloudellinen yhteistoiminta osuuskunnan puitteissa. Uusien jäsenien tuleminen ja vanhojen lähteminen on täysin mahdollista. Osuuskunnan tunnusmerkkeihin kuuluvat jäsenmäärän, osuuksien lukumäärän ja osuuspääoman määrän jatkuva vaihtelu. Tässä osuuskunta eroaa merkittävästi osakeyhtiöstä, vaikka näillä yritysmuodoilla onkin paljon yhteistä.

Sami Karhun kirjoittamassa osuuskunnan jäsenen käsikirjassa  avataan osuuskunnan ideaa jäsenen näkökulmasta.