Miksi osuuskunta?

miksi-osuuskunta

Yhdessä etua

Osuuskunta on sopiva yritysmuoto yhteisyrittämiseen. Se mahdollistaa jäseniensä osaamisten yhdistämisen ilman suuria aloituspääomia. Osuuskunnan tarkoitus on tuottaa taloudellisella toiminnalla jäsenille etuja, jotka syntyvät osuuskunnan jäsenilleen tarjoamien palveluiden käyttämisestä.

Tavoiteltavat hyödyt

Osuuskunnan perustamisella tavoitellaan yleisimmin seuraavia hyötyjä:

  • osuuskunta on markkinointikanava ja brändi jäsenten tuotteille ja palveluille
  • jäsenet saavat hintaetuja tai ostoalennuksia keskittämällä voimansa osuuskuntaan
  • jäsenten neuvotteluvoima kasvaa asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan
  • osuuskunta hoitaa jäsentensä puolesta hallinnollisia palveluita, esimerkiksi laskutusta, kirjanpitoa tai tilapalveluja
  • osuuskunnalla hallitaan markkina- ja henkilöriskejä, esimerkiksi jäsenten keskinäisillä varahenkilöjärjestelyillä

Jäsen ja ääni

Osuustoiminnan periaatteiden mukaan osuuskunnalla on pääsääntöisesti ”jäsen ja ääni” -periaatteella toimiva ylin päätöksenteko. Tästä päätöksenteon periaatteesta voidaan osuuskuntalain mukaan sääntömääräyksellä poiketa myös henkilöjäsenistä muodostuvassa, niin sanotussa ensimmäisen asteen osuuskunnassa.

Jäsenen äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kaksikymmentäkertainen toisen jäsenen äänimäärään verrattuna. Toisen asteen osuuskunnissa, joiden sääntöjen mukaan jäsenistön enemmistö on osuuskuntia tai muita yhteisöjä, voidaan ”jäsen ja ääni” -periaatteesta edelleen poiketa vapaasti.

Joustava yritysmuoto

Yritysmuodon tekee hyvin joustavaksi se, että osuuskunnan jäsenmäärä ja pääoma ovat edeltäkäsin määräämättömät. Osuuskunta voi siis ottaa ja erottaa jäsenensä, ja jäsen voi erota periaatteessa koska tahansa.

Laki ei myöskään määrää osuuskunnan minimipääomaa.  Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista, ellei säännöissä ole lisämaksuvelvollisuutta koskevia määräyksiä. Käytännössä tämä on harvinnaista.

Lue lisää

Osuustoiminnan idea. Eliisa Troberg. Pellervon julkaisu, 2014. 110 s. pdf

Osuuskunnan perustajan opas. Juhani Lehto ja Tuulikki Holopainen. Pellervon ylläpitämä verkkojulkaisu