Osakkuusyhteisöt

Pellervon osittain tai kokonaan omistamat yhteisöt

Pellervo-Media Oy

Pellervo-Media Oy on Osuustoimintakeskus Pellervon omistama yhtiö, joka huolehtii Pellervon julkaisutoiminnasta. Media toimii samoissa tiloissa osuustoimintakeskuksen kanssa ja julkaisee neljää aikakauslehteä.

OT-lehti on osuustoiminnan talouslehti, joka on tarkoitettu sekä osuustoimintayritysten johdolle, luottamushenkilöille että päättäjille ja tutkijoille, Se ilmestyy kuudesti vuodessa. Syksyn ensimmäinen numero on nimeltään Osuustoiminnan vuosikirja, ja se analysoi keskeisimpien suomalaisten osuustoimintayrityksen menestyksen edellisenä tilivuonna.

Kodin Pellervo on yleisakauslehti koko perheelle. Se ilmestyy 11 kertaa vuodessa ja tarjoaa monipuolisen lukupaketin kotiin ja maaseudun arkiseen elämään liittyvistä teemoista. Lisäksi marraskuussa ilmestyy vuosikalenteri.

Maatilan Pellervo ja Eläin-liite on maa-jametsätalousyrittäjien ammattilehti. Se ilmestyy 11 kertaa vuodessa, ja kahdeksassa numerossa lisänä on kotieläintalouden erikoislehti eli Eläin-liite.

Oma Piha on puutarhalehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Se tarjoaa ideoita ja tietoa kaikille kasvien ystäville, niin hyöty- kuin koristekasvien osalta.

Pellervon Taloustutkimus PTT

PTT on tutkimuslaitos, jonka taustalla on Pellervon lisäksi joukko maa- ja elintarviketalouden sekä metsäalan yhteisöjä. Se tuottaa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon kannalta olennaista tutkimustietoa. Pääpaino on soveltavassa tutkimuksessa. Toiminta jakautuu kolmen alueen tutkimuksiin:

  • kansantalouden
  • maa- ja elintarviketalouden
  • metsäsektorin

Ennusteita tehdään edellisten aiheiden lisäksi keskeisistä kokonaistaloudellisista ilmiöistä ja Suomen eri alueiden talouskehityksen pääpiirteistä.

www.ptt.fi

Kantar TNS Agri Oy

Kantar TNS Agri Oy on ainoa maa- ja elintarviketalouteen erikoistunut markkinatutkimusyritys Suomessa.

Se tuottaa markkinatieto-, markkinatutkimus- ja asiantuntijapalvelua elintarvikeketjulle, maa-, metsä- ja puutarhatalouteen kytkeytyville yrityksille ja organisaatioille.

Yhtiön juuret ovat vuodessa 1932, jolloin syntyi Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos (PSM). Nykyistä edeltävä nimi oli Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Nykyään Pellervo omistaa yrityksen yhdessä Kantar TNS Oy:n kanssa.

www.kantar.fi

PI-johtamiskoulu

Osuustoimintakeskus Pellervo omistaa yhdessä  Maataloustuottajien Keskusliiton (MTK) kanssa jäsenpohjaisten organisaatioiden johdon ja hallinnon henkilöiden koulutukseen erikoistuneen PI-johtamiskoulun.

Sen asiakkaita ovat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, metsänhoitoyhdistykset, järjestöt sekä monet muut yritykset ja yhdistykset.

www.johtamiskoulu.fi

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD)

FFD on suomalainen maa- ja metsätalousalan kehitysyhteistyöjärjestö. Se perustettiin vuonna 2012 jatkamaan MTK:n aloittamaa kummitoimintaa  kehitysmaiden tuottajajärjestöjen kanssa.

Jäseniä ovat Pellervon lisäksi MTK, ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC ja ProAgria Keskusten Liitto. Toiminnalla järjestöt osallistuvat solidaarisuustyöhön kehittyvien maiden tuottajien tukena, jotta maailman ruokaturvan ja ruoantuotannon tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata kestävällä tavalla.

www.ffd.fi