Lausunnot

Ilkka Uusitalo: Osuuskuntamallia ei saa unohtaa soteratkaisuissa

Ilkka Uusitalo: Osuuskuntamallia ei saa unohtaa soteratkaisuissa

18.9.2020

Osuuskuntien kautta tarjotut palvelut tuovat uutta työtä sosiaali- ja terveysalan pienillekin yrittäjille ja mahdollistavat parempia palveluja varsinkin syrjäseutujen asukkaille. Koska voiton tavoittelu ei ole osuustoiminnan päätarkoitus, hinnat pystytään pitämään kohtuullisina.

Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n lausunto Kaupan alan tulevaisuus -selonteon valmisteluun

29.5.2020

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu, että työ- ja elinkeinominiteriön johdolla laaditaan kaupan alan tulevaisuusselonteko, Tavoitteena on voida kehittää toimialaa strategisesti ja pitkäjänteisesti. Kaupan alan tulevaisuuselonteko liittyy käynnissä olevaan kaupan toimialan muutokseen Suomessa ja kaupan rakenteiden globaaliin murrokseen. Myös koronaviruspandemia ravistelee kaupan toimialaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut valmistelun tueksi ohjausryhmän, jonka  puheenjohtaja on osastopäällikkö Ilona Lundström.