Opinnäytetyöt

Osuustoimintaan liittyviä opinnäytetöitä

Olemme koonnet alapuolelle korkeakoulujen opinnäytetöitä, jotka liittyvät osuuskuntiin ja keskinäisyyteen.

Mikäli opinnäytetyösi puuttuu listalta ja haluat sen sille ilmoitathan meille sähköpostitse toimisto@pellervo.fi.

Eurooppalainen paikallinen osuustoiminnallinen energiayhteisö osana uusiutuvan energian tuotantoa – perustamiseen ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät

Kristiina Oinonen, Kauppatieteiden kanditaatin tutkielma, Johtaminen ja markkinointi, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto 2024.

PDF-tiedosto

Osuuskunnan toiminnan kehittäminen – case InnoOk

Aino-Maija Vuori, Ylempi AMK-opinnäytetyö, Konetekniikka, Oulun Ammattikorkeakoulu 2021.

Julkaisu THESEUS -tietokannassa

Henkilötiedon yksilökeskeinen hallinta – ratkaisuna tieto-osuuskunta

Noora Kähkönen, Pro gradu -tutkielma, Kauppaoikeus, Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 2021.

Julkaisu HELDA -tietokannassa

Vakavaraisuuden vaikutus keskinäisen vakuutusyhtiön johtamiseen

Tuomo Määttä, Pro gradu –tutkielma, palvelujohtaminen, Itä-Suomen yliopisto 2021.

PDF-tiedosto

Osuuskunnan hallinnon jäsenen juridisen vastuun tunnettuus

Laura Tölli, Pro gradu –tutkielma, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, Itä-Suomen yliopisto 2020.

PDF-tiedosto

Johdon fidusiaariset velvollisuudet osuuskunnissa - osuuskunnan ja jäsenistön etu

Noora Silmonen, Pro gradu –tutkielma, Kauppaoikeus, Oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto 2020.

Julkaisu Lauda -tietokannassa

Psykologisen omistajuuden mahdollisuuksia keskinäisen vakuutusyhtiön asiakasomistajien terveyskäyttäytymisen muutosmallissa sekä urheiluvalmennuksessa

Essi Frondelius, Opinnäytetyö YAMK, Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2019.

PDF-tiedosto

Kaksoisluonne jäsenhallinnon näkökulmasta – Suurten osuuskuntien jäsenhallinnon käsityksiä kaksoisluonteesta ja sen huomioimisesta hallintotyöskentelyssä

Sanna Saastamoinen, Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen Yliopisto.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos, Lokakuu 2018

PDF-tiedosto

Yrittäjyyden riskeiltä turvaan työosuuskuntaan – Media- ja kulttuurialan freelancereiden näkemyksiä työosuuskunnissa työskentelystä ratkaisuna työn epävarmuuteen

Joni Ulmanen, Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, Joulukuu 2018

Pdf-tiedosto

Osuuskunnan hallinnon ja osuustoiminnan tunnettuus

Henriikka Oksiala, Pro Gradi-Tutkielma, yhteiskuntatieteiden ja kauppatietieteiden tiedekunta, Itä-Suomen Yliopisto.

Pdf-tiedosto

Motions-osuuskunnassa opiskelemisen merkitys valmistuneille fysioterapeuteille: Kokemukset opiskelijaosuuskunnan vaikuttavuudesta työelämässä

Opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu, Fyosioterapeuttikoulutus, Katja Kirjavainen ja Sanna Kolehmainen, 2018

Julkaisu Theseus -tietokannassa

Naiset osuuskuntien luottamushallinnossa ja johdossa

Miira Kokkonen, Pro-Grad -tutkielma Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma 2017.

PDF-tiedosto >>

Osuuskuntien jäsenhinnoittelun ja ylijäämänjaon suhde peitellyn osingonjaon ja siirtohinnoitteluoikaisun säännöksiin

Lauri Linnainmaa, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Pro Gradu -tutkielma, Vero-oikeus, 3/2017

PDF -tiedosto

Pienten osuuskuntien taloudellinen suoriutuminen

Anna Iranto. Kandidaatintutkielma, LUT-yliopisto 2016. Pienosuuskuntia tutkitaan tunnuslukujen avulla tilinpäätöslukujen perusteella. Lisäksi tutkitaan, onko taloudellisessa suoriutumisessa eroavaisuuksia alueen, toimialan tai osuuskunnan koon välillä. aineisto on peräisin suomalaisten osuuskuntien tilinpäätöksistä, Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietokannasta.

Aiheesta enemmän: LUT-yliopisto

Women’s Agricultural Cooperatives as a Development Strategy

Niina Ojala CMH398, MSc Thesis in Agricultural Development, University of Copenhagen, 25th of November 2016, Supervised Iben Nathan

PDF-tiedosto

Cooperative banking and the competitive dynamics of an oligopolistic retail banking market

Juho Kallio, 30272 Master’s Thesis in Economics, Åbo Akademi University Faculty of Social Sciences, Business and Economics 2016

PDF-tiedosto

Osuuskuntien uudistuva voitonjaon verotus osinkoverotukseen verraten

OTM-tutkielma Finanssioikeus, Leevi Simola  Tammikuu 2015, Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta.

PDF-tiedosto

Vaihtoehtona vesiosuuskunta

Joel Hahto, Opinnäytetyö, Rakennusalan työnjohto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014

Julkaisu Theseus -tietokannassa

Opiskelijaosuuskunnan taloushallinnon opas

Pauliina Järvinen ja Anna Tienhaara, Opinnäytetyö, Liiketalous, Bisnesakatemia, Turun ammattikorkeakoulu, 2014.

Julkaisu Theseus -tietokannassa

Uusi osuuskuntalaki – Osuuskunnan perustaminen ja hallinto

Niina Lammassaari & Anne Parkkisenniemi, Opinnäytetyö, Liiketalouden koulutusohjelma, Oulun Ammattikorkeakoulu, 2014.

Julkaisu Theseus -tietokannassa

Kokemuksia työosuuskuntien toiminnasta

Tuomas Kallionpää, opinnäytetyö, liiketalous, Tampereen ammattikorkeakoulu, toukokuu 2014

Julkaisu Theseus -tietokannassa

Co-operation among Co-operatives: Experiences of Finnish New Wave Co-operatives

Saara Anna Reetta Sopanen, Masters thesis, National University of Ireland, Cork, 2013

PDF-tiedosto

Osuuskunnan taloushallinto : case Pro4IKON Bisnes Akatemiassa

Marita Saurén, Liiketalouden koulutusohjelma, Bisnesakatemia, Turun ammattikorkeakoulu, huhtikuu 2014

Julkaisu Theseus -tietokannassa

Kaverijohtaminen Y-sukupolven osuuskunnissa:
Kaverijohtamisen avulla luodaan sitoutumista ja saavutetaan parempia tuloksia

Annamari Törmänen ja Joonas Pesonen, opinnäytetyö, Yritystoiminnan-kehittämisen-koulutusohjelma, Tiimiakatemia, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Joulukuu 2012

Julkaisu Theseus -tietokannassa

Kokonaisvaltaisen johtajuuden ulottuvuudet: syväjohtaminen, psykologiset pääomat ja dialogi – miten y-sukupolven osuuskuntia johdetaan menestykseen?

Anna Sällylä ja Pekka Ylikojola, opinnäytetyö, proakatemia, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012.

Julkaisu Theseus -tietokannassa

Osuustoiminnan yhteiskunnallinen merkitys Suomessa – tarkastelu liiketaloudellisesta näkökulmasta

Ville Virtanen, Pro gradu -tutkielma, yrityksen taloustiede, Tampereen yliopisto, 2012

Julkaistu Trepo -tietokannassa

Jaettuna – yhdessä vai ilmiönä, tuottajaosuuskunnan johtamismalli

Anne Kylmäniemi, Pro gradu -tutkielma, hallintotiede, Lapin yliopisto, Kevät 2012

Julkaisu Lauda -tietokannassa

Oman pääoman määrittely kansallisissa ja kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa sekä standardien soveltaminen Suomen suurimmissa osuustoimintayrityksissä

Petra Jokinen, Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopiston taloustieteen laitoksella, 2012

Julkaistu Trepo -tietokannassa

Ihmiskeskeisemmän omistajuuden ja yrittämisen jäljillä – tarkastelussa osuustoiminnan periaatteet ja arvot

Hanna Muukka, Systemaattisen teologian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2011

Pdf-tiedosto

Osuustoiminnasta kilpailuetua huoltoasemaliiketoiminnassa

Case: S-ryhmän ABC-ketju ja Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Sami Vornamo, Pro gradu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Johtaminen ja organisaatiot, 2011

Pdf-tiedosto

Aloittavan yrityksen haasteet elokuva- ja tv-alalla

Case Obscure Entertainment OSK, Anna-Maija Salmi, Viestinnän koulutusohjelman opinnäyte, Tampereen ammattikorkeakoulu 2010

Pdf-tiedosto

Hallintoneuvostojen tehtävät ja tarpeellisuus valtionyhtiöissä ja osuuskunnissa

Vertaileva mediatutkimus 2000-luvun talouslehtikirjoituksista

Riikki Kivimäki, Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2010

Julkaistu Trepo -tietokannassa

Profitability and outreach of microfinance: Mission drift theory and evidence in Uganda

Tuuli Ylinen: Pro gradu, Aalto university School of Economics, Helsingin Kauppakorkeakoulu 2010

PDF-tiedosto

Osuustoimintayritysten jäsenten / asiakkaiden suhtautuminen omistajuuteen

Pasi Saarnivaara, Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos,
toukokuu 2008

Pdf-tiedosto

Osuuskunta kylätoiminnassa – tapausesimerkkinä Rämsöön kyläosuuskunta

Marja Kerttu Kurkela, Pro gradu, Tampereen yliopisto, Aluetiede 2007

Paikallisuus ja alueellisuus osuustoiminta-yrityksen liiketoiminnassa

KTM Pasi Tuomisen Pro gradu -tutkielma Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2005

Pdf-tiedosto >>

Osuuskuntakonserni

Oikeudellinen tutkimus vuoden 2001 osuuskuntalain aiheuttamista muutoksista osuuskuntatoimintaan

Kaisa Kuronen, opinnäytetyö, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (2004)

Pdf-tiedosto

Kyläosuuskuntien menestyminen ja sen mittaaminen

Jussi Joutsiniemi, Pro gradu -tutkielma vuodelta 2004, Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos

Pdf- tiedosto

Osuustoimintayrittämisen kurssit Satakunnassa 1994-1997

Tuula Merikivi, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylä, 1996, Seminaarityö.

Pdf-tiedosto