Väitöskirjat

Tälle sivulle on koottu saatavilla olevia Suomessa tehtyjä osuustoimintaan liittyviä väitöskirjoja. Osuustoiminta-aiheisia väitöskirjoja on tehty yhteensä n. 40.

Paradoxes of Director Selection in Agricultural Co-operatives: Understanding Boards’ Conformance and Performance Roles

Huhtala Kari, LUT-yliopisto 2024
Kauppatieteiden tiedekunta

Väitöskirja LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa

Finding a niche : social enterprises and the public service reform in Finland

Kostilainen, Harri, Itä-Suomen yliopisto, 2019
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos

Väitöskirja Itä-Suomen yliopiston julkaisuissa

Customer Ownership and Mutual Insurance Companies: Refining the role and processes of psychological ownership

KTT Antti Talosen väitöskirja Tampereen yliopistosta 2018.

Julkaisu Trepo -tietokannassa

EU-sääntely ja osuuskunnan itsemääräämisoikeus – Paikallisosuuspankit yhteistyöryhmästä yhteenliittymiin.

Timo Niskanen, Akateeminen väitöskirja 2016, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden- ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipolitiikka.

Osuuskunnan tavoitteena on yhteinen hyvä: hyödyn tuottaminen jäsenille. Osuustoiminnan periaatteiden mukaan osuuskunnan itsemääräämisoikeus on loukkaamaton, mutta pankkisääntelyn ja valvonnan kiristyminen rajoittavat osuuspankkien itsenäistä päätösvaltaa. Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään, laki ja keskusyhteisön säännöt antavat keskusyhteisölle aseman, jossa omistettava tarvittaessa pakko-ohjaa omistajiaan.

Väitöskirja käsittelee aiemmin itsenäisten osuuspankkien osuustoiminnallisen identiteetin muutosta pankkisääntelyn kiristyessä. Osuuspankit kuuluvat nyt kahteen erilliseen yhteenliittymään. Talletuspankkien yhteenliittymä rajoittaa osuuspankin itsemääräämisoikeutta ja muuttaa jäsendemokratiaan perustuvat paikallisyhteisön yhteisöllistä olemusta. Osuustoiminnan ideaalimalli suvereenista, jäsentensä hallinnoimasta osuuskunnasta ei sääntelyn ja digitalisaation luomassa murroksessa enää toteudu. Mikä on paikallisuuteen perustuvat pienosuustoiminnan tulevaisuus finanssialalla?

 

Tilaa painettu väitöskirja tästä

Collectiveness within startup teams – Leading the way to initiating and managing collective pursuit of opportunities in organizational contexts

KTT Heidi-Tuominen Forsströmin väitöskirja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 2015.

Julkaisu

Co-operative acquisitions – the contextual factors and challenges for co-operatives when acquiring an investorowned firm

KTT Saila Rosas, Väitöskirja, Lappeenrannan teknillisestä yliopisto 2015.

Julkaisu

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä

Anne Tiikkala, Väitöskirja (monografia)

Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto 2013

Julkaisu Turun yliopiston tietokannassa

The accumulation of financial and social capital as a means to achieve a sustained competitive advantage for consumer co-operatives

Tuominen Terhi, Väitöskirja
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2013

Julkaisu LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa

The purpose of consumer co-operation: implications for the management and governance of co-operatives

Tuominen Pasi, Väitöskirja
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2012

Julkaisu LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa

SUOMALAINEN MEIJERI – Kauppaoikeudellinen tutkimus lainsäädännön kehityksestä osuuskunta- ja osakeyhtiömuotoisessa suomalaisessa meijeritoiminnassa

OTM Yrjö Louhi, Väitöskirja Turun yliopisto 2012

Julkaisu Turun yliopiston tietokannassa

Social Enterprise as Labour Market Measure – Sosiaaliset yritykset työllisyyspolitiikan välineenä

Väitöskirja, Pekka Pättiniemi (VTM),
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka,
7.1.2006, Kuopion yliopisto

Pdf-tiedosto

Coordination of supply and demand in the dairy marketing system

Julkaisu sisältää professori Petri Ollilan englanninkielisen väitöskirjatutkimuksen Coordination of supply and demand in the dairy marketing system vuodelta 1989 sekä siihen liittyvän suomenkielisen selostuksen Kysyntä ja tarjonta maidon markkinajärjestelmässä.

Maataloustieteellinen aikakauskirja, VOL 61 N:o 3 1989,  Suomen maataloustieteellinen seura,

PDF-tiedosto