Pellervon strategia 2023-2026

Tavoitetila 

tavoite1
tavoite2
tavoite3
tavoite4

Uteliaisuus

Aktiivisuus

Yhteistyökykyisyys

Pellervon visiona on olla osuustoiminnan mahdollistaja, kehittäjä ja puolestapuhuja sekä osuuskuntien luotettu kumppani, joka edistää hyvinvointia, palveluita ja yrittämistä Suomessa.

Osuuskuntien uusi aika

Yleinen arvo- ja asennemaailma korostaa aiempaa enemmän arvopohjaisuutta. Yritysten yhteiskunnallista roolia kohtaan kiinnostus on kasvanut.

Vaatimus vastuullisuussisältöjen ja –tekojen syventämiseen tarjoaa mahdollisuuden osuustoimintayrityksille erottautua.

Yhteisöllinen omistajuus ja yrittäjyys herättää kiinnostusta ja sille on tilaa ja tarvetta. Omatoimisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi korostuvat uusissa osuuskunnissa samoin kuin osuustoiminnan syntyessä.

Osuuskuntien toiminnan pitkäjänteisyys ja jatkuvuus palvelevat omistajia kestävällä tavalla.

Aika tarvitsee myös vakautta. Osuustoiminnalliset yritykset ovat osa suomalaisten arkea, tärkeitä työllistäjiä ja merkittäviä investoijia. Ne tuottavat verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä hyötyä jäsenilleen sekä hyvää paikallisesti, alueellisesti ja koko Suomelle.

Pellervon uusi aika

Pellervon toiminnan suurimmiksi haasteiksi on tunnistettu, ettei osuustoiminta puhuttele riittävän laajasti eikä järjestö ole riittävän tunnettu ja kiinnostava päättäjien keskuskuudessa ja roolia elinkeinoelämäjärjestönä tulee vahvistaa.

Järjestön rooli moninaisen osuustoiminnan kokoajana vaatii kirkastusta. Strategiassa on neljä tavoitetilaa vuosille 2023-2026 alatoimineen, joilla pyritään taklaamaan haasteet. Strategiassa on asetettu päämittarit.

Pellervon toiminnan luonteen odotetaan olevan aktiivinen, uutta luova, vaikuttava ja tasapuolinen.

Hyödynnämme ja haemme kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia strategian tavoitteiden toteuttamisessa.

Strategiapäivityksiä tehdään tarvittaessa, jos toimintaympäristö muuttuu.

Pellervon strategia vuosille 2023-26, hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 14.3.2023.

Strategia pdf-muodossa

Edelliset strategiat:
2018-2022 (pdf)
2012-2017 (pdf)
2006-2011 (pdf)