Kooperatiivi ry

Taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi ry

Mikä Kooperatiivi on?

Kooperatiivi ry on perustettu vuonna 1984 edistämään taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimusta. Kooperatiivi muodostaa osuustoiminnan ja muun taloudellisen yhteistyön tutkijoiden ja kehittäjien valtakunnallisen verkoston.

Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n (International Co-operative Alliance) tutkimusjaoston (Research Committee) ympärille on muodostunut osuustoimintatutkijoiden kansainvälinen verkosto. Kooperatiivi tekee yhteistyötä tämän verkoston tutkijoiden sekä muiden taloudellisen yhteistyön tutkijoiden kanssa maailmanlaajuisesti.

Kooperatiivin tehtävänä on ihmisten ja organisaatioiden omaehtoisen taloudellisen yhteistoiminnan tutkimuksen ja tutkimustiedon hyväksikäytön edistäminen yhteiskunnallisten ongelmien ja kehittämishaasteiden ratkaisuissa.

Kooperatiivi on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen. Vuonna 1899 perustettu Tieteellisten Seurain Valtuuskunta on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Mitä kooperatiivi tekee?

Kooperatiivi järjestää vuosittain yhteistyössä muiden vastaavien organisaatioiden sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tutkijoiden kehittämiseen suunnattuja työpajoja sekä tutkijoille ja laajemmalle yleisölle suunnattuja taloudellista yhteistyötä käsitteleviä seminaareja. Kooperatiivien jäsenistä moni tekee osuustoiminnan tai muun taloudellisen yhteistyön tutkimusta suomalaisissa yliopistoissa tai korkeakouluissa.

Taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi ry:n säännöt

Toimintasuunnitelma 2023-2024

Hallitus 2023-2024

Kooperatiivi ry:n hallituksena toimii johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Sami Karhu ja jäseninä Antti Talonen, Karoliina Kantola, Juha Kinnunen, Anu Puusa, Saila Rosas ja Taneli Vaskelainen. Johtokunnan sihteerinä toimii Pekka Hytinkoski

Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Kooperatiivi ry:n jäsenmaksut 2023

Henkilöjäsen 30 €
Päätoiminen opiskelija 20 €
Yritys tai organisaatio 250 €

Saajan tilinumero: OKOYFIHH FI40 5721 6351 0162 86

Merkitse jäsenmaksua maksaessanne viitteeksi ”jäsenmaksu” ja oma nimesi.

Lisätietoja antaa Kooperatiivi ry:n sihteeri Pekka Hytinkoski 040 414 6866, pekka.hytinkoski@helsinki.fi.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Sami Karhu, 040 0545 989, sami.karhu@uwasa.fi
Varapuheenjohtaja Anu Puusa, anu.puusa@uef.fi
Toiminnanjohtaja Antti Talonen, antti.talonen@helsinki.fi
Sihteeri Pekka Hytinkoski, pekka.hytinkoski@helsinki.fi

Linkkejä:

Journal of Co-operative Organization and Management
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-co-operative-organization-and-management/ International Co-operative Alliance (Kansainvälinen osuustoimintaliitto)
http://ica.coop/ Committee on Co-operative Research (Kansainvälisen osuustoimintaliitton tutkimuskomitea)
http://ccr.ica.coop/en

International Cooperative and Mutual Insurance Federation (Kansainvälinen keskinäisten vakuutusyhtiöiden liitto) www.icmif.org

Puheenjohtaja Sami Karhun esitys ”Kooperatiivi ry”. Taloustutkijoiden kesäseminaari, Jyväskylän yliopisto 13.6.2023

Historiaa

Kooperatiivi ry:n vuosikirja 1999Kooperatiivi ry:n puheenjohtajan Nuija

Kooperatiivin puheenjohtajan etuoikeuksiin kuuluu heilutella varsin persoonallista nuijaa. Siinä on useita merkintöjä:

”Kooperatiivi 1988”
”ICA Research Conference Stockholm 4.-7.7.1988”
”ESRS Summer School Lahti 1987”
”Osuustoimintaopin laitos 30 v. 18.11.1987”

Selvästi nuija on tehnyt pitkän matkan. Kysytään valtiotieteen tohtori Tapani Köpältä, mikä on nuijan tarina. Tapani Köppä kertoo:

”Hauskaa, että Nuija on tallella. Se on peräisin Kangasalta, meidän perheen kesäpaikalta. Puu löytyi luonnonvääränä rantamökin ympäristön raivauksen yhteydessä. Nuija sai vähäisellä puukon ja hiekkapaperin käsittelyllä ja lakkauksella edustusasunsa. Nuija taisi olla eka kertaa käytössä Helsingin yliopiston Osuustoimintaopin laitoksen 30-vuotistilaisuudessa Franzéniassa. Teksti ESRS päiväyksineen viittaa Euroopan maaseutusosiologian yhdistyksen (European Society for Rural Sociology) Summer Schooliin, kesäseminaariin, joka pidettiin Mukkulassa, Lahdessa. Nuijaa heiluttelivat siellä yleiskokousten puheenjohtajat. Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n tutkimuskonferenssi oli Tukholmassa vuonna 1988. Minulla se taisi olla ensi kerran silloin mukana ICA:n seminaarissa. Kaiketi Nuija oli mukana seuran vuoksi.”

Nuija on kiertänyt vuosikymmenet puheenjohtajalta toiselle. Köpän jälkeen Kalevi Suomelalle, Iiro Jussilalle, Pasi Tuomiselle ja Sami Karhulle. Ja kierto jatkuu…