Kooperatiivi ry

 Taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi ry

Mikä Kooperatiivi on?

Kooperatiivi ry on perustettu vuonna 1984 edistämään taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimusta. Kooperatiivi muodostaa osuustoiminnan ja muun taloudellisen yhteistyön tutkijoiden ja kehittäjien valtakunnallisen verkoston.

Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n (International Co-operative Alliance) tutkimusjaoston (Research Committee) ympärille on muodostunut osuustoimintatutkijoiden kansainvälinen verkosto. Kooperatiivi tekee yhteistyötä tämän verkoston tutkijoiden sekä muiden taloudellisen yhteistyön tutkijoiden kanssa maailmanlaajuisesti.

Kooperatiivin tehtävänä on ihmisten ja organisaatioiden omaehtoisen taloudellisen yhteistoiminnan tutkimuksen ja tutkimustiedon hyväksikäytön edistäminen yhteiskunnallisten ongelmien ja kehittämishaasteiden ratkaisuissa.

Kooperatiivi on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen. Vuonna 1899 perustettu Tieteellisten Seurain Valtuuskunta on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Mitä kooperatiivi tekee?

Kooperatiivi järjestää vuosittain yhteistyössä muiden vastaavien organisaatioiden sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tutkijoiden kehittämiseen suunnattuja työpajoja sekä tutkijoille ja laajemmalle yleisölle suunnattuja taloudellista yhteistyötä käsitteleviä seminaareja. Kooperatiivien jäsenistä moni tekee osuustoiminnan tai muun taloudellisen yhteistyön tutkimusta suomalaisissa yliopistoissa tai korkeakouluissa.

Menneet tapahtumat:

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisutoiminnan seminaari
Professori Iiro Jussila (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja professori Panu Kalmi (Vaasan yliopisto)
8.4.2015

Katso ohjelma tästä

Hallitus 2018

Puheenjohtaja Pasi Tuominen, johtoryhmän jäsenet: Panu Kalmi, Hagen Henry, Pekka Pättiniemi ja Anu Puusa. Varajäsenet ovat Kalevi Suomela ja Markus Seppelin. Johtokunnan sihteerinä toimii Pekka Hytinkoski ja toiminnan tarkastajana Essi Frondelius.

Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Pasi Tuominen, pasi.tuominen@uef.fi, 050 3060 427
Toiminnanjohtaja Antti Talonen, antti.talonen@staff.uta.fi, 050 3085 199
Sihteeri Pekka Hytinkoski, pekka.hytinkoski@helsinki.fi, 044 336 6126

Linkkejä:

Journal of Co-operative Organization and Management
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-co-operative-organization-and-management/

International Co-operative Alliance (Kansainvälinen osuustoimintaliitto)
http://ica.coop/

Committee on Co-operative Research (Kansainvälisen osuustoimintaliitton tutkimuskomitea)
http://ccr.ica.coop/en

International Cooperative and Mutual Insurance Federation (Kansainvälinen keskinäisten vakuutusyhtiöiden liitto) www.icmif.org