Edunvalvonta

Osuustoiminnallisten yritysten aseman turvaamista

Pellervon keskeinen tehtävä on seurata kansallisesti käynnissä olevia kehittämishankkeita ja vaikuttaa niihin siten, että myös osuustoiminnallinen näkökulma tulee riittävästi huomioiduksi. Tätä edunvalvontatyötä tehdään vaikuttajatapaamisissa ja ylläpitämällä hyviä suhteita virkamiehiin eri hallinnonaloilla.

Strategiahankkeiden seurantaa koordinoi Pellervossa vt-toimitusjohtaja Kari Huhtala.

Lakimuutoksia seuraa Pellervossa Edunvalvontaryhmä, joka on avoin yhteistyöverkosto osuustoiminnallisten yritysten juristeille. Sen toimintaa koordinoi Pellervon lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen. Ryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisia asiantuntija-alustajia.

Strategiahankkeet

TEM:in koordinoimat strategiahankkeet, jotka pohjautuvat Marinin hallitusohjelmaan 2019-2023:

Lakihankkeet

 • Kansallinen ja EU-tason yritysvastuusääntely
 • Osakeyhtiölain muutostarpeita koskeva selvitys
 • Kilpailulain muutokset: hyväksyttiin 6/2021
 • Sotelaki: hyväksyttiin 6/2021
 • Muita ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita
  • Asunto-osuuskunta – tarvitaanko omaa lakia?
  • Kevyemmän tilintarkastuksen käyttöönotto
  • Yhteisöjen kokouksia koskevat poikkeuslait
  • Kaupparekisterilain uudistaminen

Tutustu tarkemmin Pellervon edunvalvontakatsaukseen (pdf).